Nepřiměřená rychlost

Základní poznatky statistických ukazatelů nepřiměřené rychlosti:

- v roce 2017 bylo evidováno v důsledku nepřiměřené rychlosti 14 330 nehod, meziročně o 47 více, tj. + 0,3 %

- nejtragičtější, z pohledu nepřiměřené rychlosti, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 628 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno v roce 2017 (176), meziročně o 19 méně, tj. – 9,7 %

- v roce 2017 byl podíl usmrcených v důsledku nepřiměřené rychlosti nejnižší (35 %), naopak v roce 2009 nejvyšší (44 %) - nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2017 (626), meziročně o 105 méně, tj. – 14,4 %

- v roce 2017 byl podíl těžce zraněných v důsledku nepřiměřené rychlosti nejnižší (27 %), naopak v roce 1993 nejvyšší (36 %)

- čím starší viníci dopravních nehod v důsledku nepřiměřené rychlosti jsou, tím méně osob usmrtí/těžce zraní; polovinu osob (51 %), které byly usmrceny vinou mladých osob (18-24 let), usmrtili tito právě v důsledku nepřiměřené rychlosti; uvedené podtrhuje také 43% podíl v oblasti těžce zraněných osob

- téměř 2/3 (63 %) mladých osob ve věku 18-24 let bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti; téměř polovina (48 %) pak byla těžce zraněna; v obou sledovaných parametrech se jedná o rekordně vysoké podíly

- KRITICKÉ Z POHLEDU NEPŘIMĚŘENÉ RYCHLOSTI JSOU PRVNÍ DVA ROKY OD UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ!

- absolutně nejvíce fatálních nehod v důsledku nepřiměřené rychlosti (21 usmrcených a 82 těžce zraněných) způsobí řidiči s 1 rokem praxe v řízení!; v těsném závěsu následují řidiči s maximálně 2 letou praxí

- při dopravních nehodách zaviněnými ženami – řidičkami v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo usmrceno 10 % osob, ženy se na všech usmrcených osobách v důsledku nepřiměřené rychlosti podílely 18 %

- absolutně nejvyšší poměr usmrcených žen (44 %, tj. 14 usmrcených) byl evidován u spolujezdců v osobních vozidlech, stejně tak v oblasti těžce zraněných žen je nejvyšší poměr (46 %, 70 těžce zraněných) evidován v uvedené kategorii

- čím nižší třída komunikace (pozn. I.-III. třída), tím vyšší je evidován podíl usmrcených v důsledku nepřiměřené rychlosti

- nejvíce osob v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno v zatáčce (65); spolu s přímým úsekem po projetí zatáčky je také u zatáčky evidován nejvyšší podíl nepřiměřené rychlosti na všech usmrcených osobám (64 %)

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 75 osob, tj. 43 %

Podrobné údaje najdete zde: Nepřiměřená rychlost.pdf


Nejbližší akce

28. 5 - 29. 5. 2022

Praha 7 Kostelní 1300/44

ABC FESTIVAL PRAHA