Dopravní nehodovost v roce 2018

Formou komentovaných grafů představujeme průbězné vyhodnocení dopravních nehod z pohledu  Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o stručnou informaci o plnění základních strategických a dílčích cílů. Materiál hodnotí v měsíčních intervalech plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 (dále jen NSBSP). Tento materiál nenahrazuje pravidelné komplexní informace o plnění NSBSP v jednotlivých letech, které jsou k dispozici zde!
Data uvedená v dokumentech jsou vztažena k usmrceným osobám do 24 hodin od nehody. Pro potřeby těchto dokumentů byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR).
 


VÝVOJ NEHODOVOSTI V ROCE 2018LEDEN 2018

ÚNOR 2018

BŘEZEN 2018

DUBEN 2018

KVĚTEN 2018

ČERVEN 2018

ČERVENEC 2018

SRPEN 2018

ZÁŘÍ 2018

ŘÍJEN 2018

LISTOPAD 2018

PROSINEC 2018