Muži a ženy

Základní poznatky statistických ukazatelů:
- v roce 2016 zavinili muži 52 155 dopravních nehod, ženy 15 942, nejvíce jich bylo u obou skupin zaviněno v roce 1999 (159 530 u mužů, resp. 43 457 u žen), naopak nejméně u mužů v roce 2011 (43 457) a u žen v roce 2010 (11 376)
- v období let 1994 – 2016 je (oproti roku 1993) evidován průměrný nárůst dopravních nehod o 1 %, zatímco u nehod zaviněných muži evidujeme 7% pokles, u nehod zaviněných ženami je to 41% nárůst!
- v období let 1993 – 2016 zavinili muži 81,7 % dopravních nehod, zatímco ženy 18,3 %.
- podíl dopravních nehod zaviněných ženami neustále roste, v roce 2015 byl podíl nehod zaviněných ženami nejvyšší 23,5 %!
- v období let 1994 – 2016 je (oproti roku 1993) evidován průměrný pokles usmrcených osob o 23,4 %, u usmrcených mužů evidujeme pokles 23,2 %, u usmrcených žen pak pokles 24,3 %
- v období let 1993 – 2016 bylo usmrceno 76,3 % mužů a 23,7 % žen
- největší podíl usmrcených mužů je evidován v roce 2006 (78,8 %), naopak největší podíl usmrcených žen je evidován v roce 2009 (25,7 %)
- jak u mužů, tak u žen zavinili v roce 2016 drtivou většinu smrtelných nehod řidiči motorových vozidel (375 mužů, 121 žen)
- v roce 2016 bylo usmrceno 416 mužů a 129 žen
- zatímco mužů je nejvíce usmrceno jako řidičů osobních automobilů, žen jako spolujezdců v osobních automobilech!
- 4 z 10 usmrcených mužů byli řidiči osobních automobilů! Druhou nejpočetnější kategorií jsou muži-chodci 17 %, následují řidiči motocyklů 14 %
- spolujezdců mužů v osobních automobilech bylo usmrceno „jen“ 12 %, u žen tvoří spolujezdci v osobních automobilech 33 %!
- nejpočetnější kategorií usmrcených žen v roce 2016 jsou spolujezdci v osobních automobilech (33 %), následují řidiči osobních automobilů (31 %) a chodci (30 %)
- v roce 2016 došlo k usmrcení „pouze“ 1 řidičky motocyklů, zatímco mužů-motocyklistů bylo usmrceno 58, tj. 14 % ze všech usmrcených mužů
 
Podrobné údaje najdete zde: Muži a ženy


Nejbližší akce

28. 5 - 29. 5. 2022

Praha 7 Kostelní 1300/44

ABC FESTIVAL PRAHA