Železniční přejezdy

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na osoby usmrcené a zraněné na železničních přejezdech.

Základní poznatky statistických ukazatelů na železničních přejezdech:

-          v roce 2015 došlo k nárůstu počtu dopravních nehod na železničních přejezdech na 379 (+23, tj. 6,5 %)

-          v roce 2015 bylo usmrceno 21 osob, tj. o 3 méně než v předchozím roce, jedná se o druhý nejtragičtější rok v uplynulých 5 letech!

-          v roce 2015 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech ke všem usmrceným osobám opět nadprůměrný (3,2 %)

-          v roce 2015 bylo na železničních přejezdech zraněno 158 osob (+44, tj. 39 %)

-          v roce 2015 na nezabezpečených železničních přejezdech evidováno 75 nehod (52 %), zatímco na zabezpečených 70 nehod (48 %)

-          v roce 2015 usmrceno na nezabezpečených železničních přejezdech 5 osob (25 %), zatímco na zabezpečených 15 osob (75 %), zatímco na zabezpečených přejezdech je evidováno přibližně stejně nehod při srážkách s vlakem, u usmrcených osob je situace razantně v neprospěch zabezpečených přejezdů

-          v roce 2015 zraněno na nezabezpečených železničních přejezdech 30 osob (26 %), zatímco na zabezpečených 87 osob (74 %)

-          celková závažnost dopravních nehod v roce 2015 činila 7,09 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2015 činila 138 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!!

-          nejvíce nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2015 bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (25), naopak nejméně v Hlavním městě Praze (3)

-          nejvíce usmrcených osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2015 bylo ve Středočeském kraji (4 osoby), naopak v 5 krajích nedošlo k usmrcení osoby

-          nejvíce zraněných osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2015 bylo v Moravskoslezském kraji (22 osob)

-          závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech v Pardubickém kraji v roce 2015 činila 429 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!!

Další informace jsou detailně rozpracovány v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra