Ujetí od nehody

Základní poznatky statistických ukazatelů, kdy viník z místa nehody ujel:

-          v roce 2015 bylo evidováno 15 101 těchto nehod (o 893 více než v předchozím roce), tzn. že přibližně od každé 6. nehody viník ujede!!!

-          přibližně v 9. případech z 10. byl v roce 2015 hlavní příčinou nehod, kdy viník z místa nehody ujel, nesprávný způsob jízdy (91 % případů)

-          v roce 2015 bylo usmrceno 14 osob, tj. o 4 více než v předchozím roce!

-          v roce 2015 byl podíl usmrcených, kdy viník z místa nehody ujel mírně nadprůměrný, přibližně každá 48. usmrcená osoba byla usmrcena, když viník z místa nehody ujel (2,1 %)

-          závažnost dopravních nehod, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2015 činila 0,9 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod

-          nejméně osob bylo zraněno v roce 2015 (780, tj. o 4 méně než v předchozím roce)

-          nejvíce nehod, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2015 bylo zaznamenáno Hlavním městě Praha (3 685), naopak nejméně v Karlovarském kraji (113)

-          absolutní nárůst počtu uvedených nehod je zaznamenán v Hl. m. Praha (+ 223 nehod), relativně je nejvyšší nárůst zaznamenán v Jihočeském kraji, kde byl zaznamenán meziroční nárůst o 22 % nehod, kdy viník z místa nehody ujel

-          nejvyšší podíl nehod, kdy viník z místa nehody ujel, je zaznamenán v Jihočeském kraji (21 %), naopak nejnižší v Karlovarském kraji (6 %)

-          v roce 2015 bylo při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, usmrceno 14 osob. Nejvíce usmrcených v roce 2015 bylo v Olomouckém kraji (6 osob), naopak v 8 krajích nedošlo k usmrcení osoby při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel

-          v Olomouckém kraji je zaznamenán i nejvyšší meziroční nárůst, kdy oproti předchozímu roku bylo usmrceno o 5 osob více!

-          nejvyšší závažnost dopravních nehod, kdy viník z místa nehody ujel, vykazuje Olomoucký kraj s 6,7 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!

-          v roce 2015 bylo při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, zraněno 780 osob. Nejvíce zraněných v roce 2015 bylo v Hlavním městě Praha (148 osob), naopak nejméně v Karlovarském kraji (11 osob)

nejvyšší meziroční nárůst počtu zraněných osob je zaznamenán ve Středočeském kraji, kde bylo zraněno o 23 osob více (+ 29 %).

Další údaje k tématu naleznete v dokumentu zde.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra