Srážky s lesní zvěří a domácími zvířaty

Základní poznatky statistických ukazatelů nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem:

-          v období let 1993 – 2015 tvořil podíl nehod s lesní zvěří (ku domácímu zvířectvu) 90 %, usmrcené osoby pak 79 %, těžce zraněné osoby „jen“ 48 % a lehce zraněné osoby 56 %

-          počet těžce zraněných osob, na rozdíl od ostatních sledovaných kategorií, je mírně vyšší u střetů s domácím zvířectvem

-          v roce 2015 bylo evidováno 9 673 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem, což je nejvíce v historii ČR, naopak nejméně v roce 1995 (2 308)

-          v období let 1993 – 2015 bylo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrceno celkem 34 osob, v roce 2015 došlo k usmrcení 1 osoby

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl usmrcených při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem 0,14 %

-          celková závažnost dopravních nehod v období 1993 – 2015 při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem činila 0,25 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, dopravní nehody při střetech s domácím zvířectvem vykazují 2,4x vyšší závažnost než dopravní nehody při střetech s lesní zvěří!!!

-          v roce 2015 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem těžce zraněno 15 osob, tj. o 2 méně než v předchozím roce

-          v roce 2015 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem lehce zraněno historicky nejvíce osob -163, tj. o 34! více v meziročním srovnání

-          nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (2 087), naopak nejméně v Jihočeském kraji (38), nejvyšší nárůst počtu nehod (o 51,5 %) oproti předchozímu roku je evidován v Karlovarském kraji

-          v roce 2015 činil podíl nehod při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem ke všem nehodám 10,4%, tzn. že přibližně každá 10. nehoda byla právě tato, nejvyšší podíl nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem byl zaznamenán na Vysočině (24,5 %), naopak nejnižší v Hl. m. Praze (0,3 %)

-          v roce 2016 (k 31. 10. 2016) bylo zaznamenáno 8 952 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem, oproti stejnému období loňského roku se jedná o celkový nárůst o 1 180 nehod

-          dosavadní vývoj tak „navazuje“ na negativní (vzestupný) trend z posledních 6 let!

Podrobnosti k tametice naleznete v dokumentu zde.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra