Srážka se stromem

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na osoby usmrcené a zraněné při srážce se stromem.

Základní poznatky statistických ukazatelů při srážce se stromem:

-          nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2003 (5 950), naopak nejméně v roce 2010 (2 465), v roce 2015 došlo k meziročnímu nárůstu o 127 nehod (2 596)

-          v roce 2015 bylo usmrceno 102 osob, tj. o 10 méně než v předchozím roce

-          v celém období (1995 – 2015) je zaznamenán průměrný pokles usmrcených při srážce se stromem o 10,5 %

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995 – 2015 činil podíl usmrcených při srážce se stromem 15,6 %, což znamená, že přibližně každá 6. usmrcená osoba byla usmrcená právě při srážce se stromem

-          v loňském roce byl podíl usmrcených při srážce se stromem ke všem usmrceným osobám průměrný (15,5 %)

-          nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 1998 (742), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2015 (223, tj. o 18 méně než v předchozím roce)

-          závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v roce 2015 činila 39 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, znamená to, že dopravní nehody při srážce se stromem vykazují 5,5x vyšší závažnost než je celkový průměr!!!

-          nejvíce usmrcených osob při srážce se stromem v roce 2015 bylo v Jihočeském kraji (19 osob), naopak nejméně v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji (2)

-          nejvyšší podíl usmrcených při srážce se stromem byl zaznamenán na Vysočině (34 %) a v Jihočeském kraji (31%), v uvedených krajích byla v roce 2015 přibližně každá 3. osoba usmrcena právě při srážce se stromem, naopak nejnižší podíl (pouze 5 %) je zaznamenán v Jihomoravském kraji

-          závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v Jihočeském kraji v roce 2015 činila 82 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!!

Detailní informace jsou rozpracovány v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra