Senioři

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené ve věkové kategorii 65 let a více (senioři). Použitá data jsou podle zdroje buď do 24 hodin po nehodě (ŘSDP PP ČR) nebo do 30 dní po nehodě (IRTAD).

Základní poznatky statistických ukazatelů seniorů:

-          od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2015 bylo na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 4 863 seniorů

-          nejtragičtější, z pohledu seniorů, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 304 osob, naopak nejméně seniorů bylo usmrceno v roce 2014 (131)

-          v roce 2015 došlo k nárůstu počtu usmrcených seniorů o 48 osob na 179, tj. o 37 %!

-          v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených seniorů o 16,8 %, průměrný pokles všech usmrcených osob pak činí 21,8 % což znamená, že průměrné tempo poklesu usmrcených seniorů je (oproti celku) pomalejší

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl seniorů 18 %, což znamená, že téměř každá 6. usmrcená osoba byla seniorem

-          v roce 2015 byl podíl usmrcených seniorů nejvyšší (24,3 %) – přibližně každá 4. usmrcená osoba byla seniorem, naopak v roce 2002 nejnižší (14,8 %)

-          za posledních 7 let je uvedený podíl nadprůměrný – negativní trend!

-          více než třetina (35 %) usmrcených seniorů v roce 2015 byli chodci, druhou největší skupinu (24 %) představovali řidiči osobních automobilů sólo a 23% tvořili cyklisté

-          2 nejzávažnější kategorie cyklisté a chodci: v roce 2015 bylo usmrceno 41 cyklistů ve věku 65 let a více (což představuje 48 % všech usmrcených cyklistů) a 63 chodců seniorů (což představuje 42 % všech usmrcených chodců)

-          v roce 2015 bylo nejvíce seniorů usmrceno ve Středočeském kraji (24), naopak nejméně na Vysočině

-          nejvyšší podíl usmrcených seniorů je evidován v Pardubickém kraji (37 %), v Karlovarském kraji (33%) a v Hl. m. Praze (32 %), naopak nejnižší na Vysočině (9%)

-          porovnáme-li rok 2014 s rokem 2000, došlo v České republice ke snížení usmrcených seniorů na 54 % referenčního roku 2000 (evropský průměr činí 63 %), s touto bilancí patřila Česká republika k lepšímu evropskému průměru (pozn. v roce 2015 však došlo v České republice k nárůstu počtu usmrcených seniorů)

-          v roce 2014 bylo v Česku usmrceno 7,2 seniorů na 100 000 obyvatel, nejlepší bilance s 3,9 usmrcenými seniory je evidována v Lucembursku, naopak nejhorší v Polsku (12,2), z evropského pohledu měla Česká republika v roce 2014 mírně negativní bilanci

-          v roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 120 seniorů a těžce zraněno 463 seniorů, předpoklad pro rok 2016 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 129 seniorů a těžce zraněno 481 seniorů

Detailní informace jsou rozpracovány v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra