Nevěnování se řízení

Základní poznatky statistických ukazatelů v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla:

-          Nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2000 (38 977), naopak nejméně v roce 2009 (11 888). V roce 2015 došlo k meziročnímu nárůstu o 1 213 nehod (15 311)

-          v roce 2015 bylo usmrceno 87 osob, tj. o 15 více než v předchozím roce

-          v uplynulých 2 letech razantně roste počet usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla!

-          v roce 2015 byl podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, nejvyšší (13,2 %), naopak v roce 2002 nejnižší (9,4 %)

-          v roce 2015 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 40 osob v osobních automobilech sólo, tj. 60 %

-          v roce 2015 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 47 řidičů (54 %) a 20 chodců (23 %)

-          nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 2007 (403), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2015 (253, tj. o 17 méně než v předchozím roce),v uplynulých 2 letech dochází k mírnému poklesu počtu těžce zraněných osob (na rozdíl od počtu usmrcených osob – viz výše)

-          v roce 2015 bylo lehce zraněno v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, 2 807 osob, tj. o 383 více než v předchozím roce – 16% nárůst!

-          závažnost dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2015 činila 5,7 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod

-          Nejvíce usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2015 bylo v Jihomoravském kraji (20 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Libereckém kraji

-          nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (25 %), v uvedeném kraji byla v roce 2015 každá 4. osoba usmrcena právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla!

-          závažnost dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v Karlovarském kraji v roce 2015 činila 20 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!

-          nejvyšší závažnost nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byla v roce 2015 evidována v září (11,4 usmrcených osob na 1 000 nehod), naopak nejnižší v prosinci (2,2)

-          nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byl v roce 2015 zaznamenán v dubnu (21 %) a v září (20 %), v uvedených měsících byla přibližně každá 5. osoba usmrcena právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla!

Podrobné informace naleznete v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra