Nákladní automobily

Základní poznatky statistických ukazatelů nákladních automobilů:

-          v období let 1993 až 2015 bylo usmrceno 739 řidičů nákladních automobilů

-          v roce 2015 bylo usmrceno 19 řidičů nákladních automobilů (historicky nejméně), tj. meziročně o 10 méně (- 34 %)

-          v celém období je zaznamenán průměrný nárůst usmrcených řidičů nákladních automobilů o 19,9 %

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl řidičů nákladních automobilů 3,0 %, což znamená, že přibližně každá 33. usmrcená osoba byla řidičem nákladního automobilu

-          v loňském roce byl podíl usmrcených řidičů NA lehce podprůměrný (2,9 %)

-          v roce 2015 bylo řidiči nákladních automobilů zaviněno usmrcení 74 osob, tj. o 7 více než v předchozím roce

-          u dopravních nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů bylo na 1 000 nehod usmrceno 7,1 osob, u nákladních automobilů sólo to bylo 7,0, s přívěsem 1,1, zatímco u nákladních automobilů s návěsem pak 29,9 – nejvyšší závažnost

-          nejvíce dopravních nehod (4 741, tj. 44 %) zavinili řidiči nákladních automobilů do 3,5 tuny, při těchto nehodách bylo usmrceno i nejvíce osob (35, tj. 46 %), druhou nejčetnější skupinou jsou pak řidiči nákladních automobilů nad 12 tun, nejvyšší nárůst počtu usmrcených osob byl zaznamenán u zavinění řidičů 3,6 až 7,5 tuny (10 usmrcených, tj. meziročně + 9)

-          v roce 2015 bylo nejvíce řidičů nákladních automobilů usmrceno ve věkové kategorii 45 – 54 let (7), nejvíce spolujezdců pak v rozmezí 35 – 44 let (2)

-          v drtivé většině nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů (73 %) byl příčinou nesprávný způsob jízdy, následován nedáním přednosti (13 %), nepřiměřenou rychlostí (12 %), a nesprávným předjížděním (2 %)

-          řidiči nákladních automobilů zavinili v roce 2015 pod vlivem alkoholu 228 nehod, řidiči nákladních automobilů s návěsem pak 77 nehod!

Podrobnosti k dané problematice naleznete v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra