Motocyklisté

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce zraněné motocyklisty.

Základní poznatky statistických ukazatelů motocyklistů:

ü  předpoklad NSBSP pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 60 osob a těžce zraněno 521 osob

ü  v roce 2015 bylo usmrceno 90 osob (stanovený předpoklad překročen) a těžce zraněno 484 osob (stanovený předpoklad dodržen)

ü  v roce 2015 bylo usmrceno 90 motocyklistů, tj. o 1 více než v předchozím roce

ü  v celém období (1993 – 2015) je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů jen o 3,2 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 20,7 %)

ü  na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl motocyklistů 8,7 %, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla motocyklistou

ü  v roce 2014 byl podíl motocyklistů nejvyšší (14,1 %, tzn. přibližně každá 7. usmrcená osoba byla motocyklistou)

ü  nejtragičtějším měsícem byl v roce 2015 červenec, kdy bylo usmrceno 20 motocyklistů

ü  v průměru se usmrcení motocyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2015 celkem 13,6 %

ü  největší podíl usmrcených motocyklistů byl v měsíci květnu, kdy ze všech usmrcených tvořili motocyklisté 25,5 %, tzn. že přibližně každá 4. usmrcená osoba byla motocyklistou!!! Obdobný průběh vykazovaly i měsíce červenec a srpen – vrchol motocyklové sezóny.

Další informace jsou detailně rozpracovány v tomto dokumentu.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra