Alkohol, léky narkotika

První polovina letošního roku dopadla na výbornou, za 2.Q dokonce 0 usmrcených.

 -          velmi negativní je meziroční bilance počtu usmrcených v důsledku vlivu drog (12 usmrcených, tj. + 8) a počet těžce zraněných v důsledku vlivu alkoholu a drog (8 těžce zraněných, tj. + 6 osob).

-          v roce 2015 bylo evidováno 4 544 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 5 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 62 osob (tj. 9,4 % z celkového počtu) a dalších 2 267 osob bylo zraněno.

-          v porovnání s rokem 2014 je počet těchto nehod nižší o 93, nižší je také počet usmrcených (- 1) a zraněných (- 99)

-          nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách je v hl. m. Praze (24 %) a dále v Plzeňském (17,95 %) a Pardubickém kraji (17,39 %)

-          nejvyšší podíl zaviněných nehod, kdy viník byl pod vlivem alkoholu, je u cyklistů, kteří pod vlivem alkoholu zavinili 29,4 % z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů (15,1 %), chodci (15 %), řidiči malých motocyklů (12,3 %) apod.

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl usmrcených vlivem alkoholu 10,3 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena v důsledku vlivu alkoholu

-          v roce 1994 byl podíl nejvyšší (16 %), naopak v roce 2007 nejnižší (pouhá 3 %). V uplynulém roce došlo k poklesu podílu na 9 %

-          v loňském roce došlo ke stagnaci míry závažnosti nehod v důsledku alkoholu (13,6 usmrcených na 1 000 nehod), zatímco u ostatních nehod byla závažnost poloviční (6,8 usmrcených na 1 000 nehod)

-          vyjma roku 2007 vykazují nehody v důsledku vlivu alkoholu VŽDY vyšší míru závažnosti!!!

-          v drtivé většině případů byly v roce 2015 osoby usmrceny v případě, že byl pod vlivem alkoholu řidič motorového vozidla (92 % případů), 6 % usmrcených vinou řidiče nemotorového vozidla a v 1 případě byl vinen chodec

-          předpoklad pro rok 2016 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 96 osob a těžce zraněno 272 osob

-          z pohledu dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 58 % těchto dopravních nehod způsobily osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 ‰!!!

-          nejvíce (32) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek v roce 2015 mají „na svědomí“ osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší.

nejvyšší meziroční nárůst (+ 6 usmrcených osob) je evidován u osob pod vlivem drog, tyto dopravní nehody spolu s nehodami zaviněnými řidiči pod vlivem alkoholu do 0,24 ‰ (40 usmrcených na 1 000 dopravních nehod).

Podrobné údaje k této problematice zde.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra