Železniční přejezdy

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo evidováno 398 dopravních nehod na železničních přejezdech, meziročně o 10 více, tj. +2,6 %

- v roce 2019 bylo při dopravních nehodách na železničních přejezdech usmrceno 19 osob, tj. stejně jako v předchozím roce

- v roce 2019 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech ke všem usmrceným osobám opět mírně nadprůměrný (3,5 %) - v roce 2019 bylo na železničních přejezdech zraněno 129 osob, meziročně o 20 osob více (tj. +18 %)

- v období let 1995 až 2019 bylo téměř 9 z 10 usmrcených osob na železničních přejezdech usmrceno při srážkách s vlakem

- v roce 2019 bylo evidováno na technicky nezabezpečených (zabezpečené pouze výstražným křížem) železničních přejezdech při srážkách s vlakem 68 nehod (45 %), při kterých byly 3 osoby usmrceny (17 %), 3 osoby těžce zraněny (23 %) a 24 osob bylo zraněno lehce (33 %)

- závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem v roce 2019 činila 118 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod; dopravní nehody na železničních přejezdech při srážkách s vlakem vykazovaly 23 × vyšší závažnost, než byla průměrná závažnost všech nehod

- v roce 2019 bylo nejvíce nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem a také následků na zdraví osob evidováno ve Středočeském kraji; nejvíce usmrcených osob při srážce s vlakem bylo evidováno v Královéhradeckém kraji

- nejvíce nehod (68) a lehce zraněných osob (32) na železničních přejezdech při srážkách s vlakem bylo v roce 2019 evidováno na místních komunikacích, nejvíce usmrcených (7 osob) pak na silnicích III. třídy a také na místních komunikacích; těžce zraněných osob bylo nejvíce (6) na silnicích III. třídy

- nejvyšší počet nehod na 1 000 železničních přejezdů byl v roce 2019 evidován na silnicích II. třídy (44), následovaly místní komunikace (38), silnice III. třídy (37), silnice I. třídy (18) a účelové komunikace (1)
 

Podrobné údaje najdete zde: Železniční přejezdy.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce