Motocyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo evidováno 3 435 nehod s účastí motocyklistů, meziročně o 296 méně (-8 %)

- v roce 2019 bylo usmrceno 75 motocyklistů, meziročně o 16 méně, tj. -17,6 %;

- podíl usmrcených motocyklistů činil v roce 2019 (13,7 %) - přibližně každá 7. usmrcená osoba byla v roce 2019 motocyklistou; oproti předchozímu roku, kdy byl podíl usmrcených motocyklistů historicky nejvyšší (16,1% podíl), došlo ke zlepšení

- NSBSP předpokládala, že v roce 2019 nebude usmrceno více než 46 motocyklistů a těžce zraněno 385 motocyklistů; v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 75 motocyklistů (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 413 motocyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen)

- v roce 2019 bylo evidováno 21,8 usmrcených motocyklistů na 1 000 nehod; nehody s účastí motocyklistů vykazují každoročně vysokou závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech

- nejvíce motocyklistů bylo usmrceno (23) a také těžce zraněno (118) ve věkové kategorii 35-44 let

- v roce 2019 bylo vlastní vinou usmrceno 48 motocyklistů, meziročně o 18 méně, tj. -18,6 %

- vlastní vinou bylo v roce 2019 těžce zraněno 220 motocyklistů, meziročně o 46 méně, tj. -17,3 %; v 53 % případů tak v případě těžkých zranění motocyklistů byli viníky právě motocyklisté

- suverénně nejvyšší závažnost nehod (32 usmrcených na 1 000 nehod) zaviněných motocyklisty vykazovaly v uplynulém roce nehody motocyklů objemových tříd 460-850 ccm.

- motocyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek zavinili 8 % nehod zaviněných motocyklisty, při nichž bylo 21 % motocyklistů usmrceno, 11 % těžce a 7 % lehce zraněno; nejvíce nehod (77), usmrcených (7), těžce (12) i lehce zraněných (55) motocyklistů mají na svědomí motocyklisté pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšším

- v roce 2019 nepoužilo 6,7 % usmrcených motocyklistů přilbu, v případě těžce zraněných to bylo 4,1 % a u lehce zraněných 3,8 %; meziročně bylo evidováno o 5 těžce zraněných motocyklistů, kteří nepoužili přilbu, více

- nejvíce nehod s fatálními následky motocyklistů (116) bylo evidováno u motocyklů Honda, která zaznamenala i nejvíce usmrcených (22) a nejvíce těžce zraněných (98)

- nejvíce motocyklistů (29) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, pětina (21 %) usmrcených na tomto druhu komunikací byli v roce 2019 motocyklisté

- nejvíce motocyklistů bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno v zatáčkách (30 usmrcených, 24% podíl)

- nejvíce motocyklistů bylo usmrceno v neděli mezi 14. a 18. hodinou

- nejčastější příčinou usmrcení motocyklistů bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.); v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 27 motocyklistů (36 %), 7 motocyklistů bylo usmrceno (9,3 %) v důsledku nedání přednosti při odbočování vlevo

- v obci usmrceno 15 motocyklistů (20 %), mimo obec pak 60 motocyklistů (80 %); v obci bylo těžce zraněno 184 motocyklistů (44,6 %), mimo obec pak 229 motocyklistů (55,4 %)

- nejvíce usmrcených (16) a těžce zraněných motocyklistů (78) bylo evidováno ve Středočeském kraji; ve Zlínském kraji se motocyklisté podíleli na všech usmrcených osobách 32 %, v případě těžce zraněných byl nejvíce zastoupen Liberecký kraj (29 %)
 

Podrobné údaje najdete zde:  Motocyklisté.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce