Mladí řidiči

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo evidováno 9 574 nehod zaviněných mladými řidiči (meziročně o 477 méně, tj. -4,75 %); jedná se tak o nejmenší počet nehod za sledované období

- v roce 2019 bylo usmrceno 84 osob z nehod zaviněných mladými řidiči (meziročně o 10 méně, tj. -10,64 %)

- podíl usmrcených osob vinou mladých řidičů činil v roce 2019 (15,4 %) - přibližně každá 6. usmrcená osoba byla v roce 2019 usmrcena mladým řidičem; jedná se o nejnižší podíl za sledované období

- NSBSP předpokládala, že v roce 2019 nebude vinou mladých řidičů usmrceno více než 86 osob a těžce zraněno 377 osob; v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 84 osob mladými řidiči (stanovený celoroční předpoklad nepřekročen) a 272 osob bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad nepřekročen);

- v roce 2019 bylo evidováno 8,8 usmrcených osob na 1 000 nehod vinou mladých řidičů, nejvyšší závažnost byla evidována v roce 2011 (15,6 usmrcených osob na 1000 nehod), nejnižší potom v roce 2006 (6,8 usmrcených osob na 1000 nehod)

- nejvíce osob bylo usmrceno (31) mladými řidiči ve věkové kategorii 19-20 let, nejvíce těžce zraněných osob měli na svědomí mladí řidiči ve věku 23-24 let (81)

- nejvíce usmrcených (24) a těžce zraněných osob (83) zapříčinili mladí řidiči s délkou praxe 1 rok od udělení řidičského oprávnění

- nejvíce osob bylo usmrceno (74) mladými řidiči osobních vozidel, v 67 případech byli viníci muži, v 7 zbývajících potom ženy

- v 13,6 % nehod byli mladí řidiči pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, při těchto nehodách bylo usmrceno 6,5 % osob a 14 % bylo těžce a lehce zraněno; nejvíce nehod (337), usmrcených (2), těžce (19) i lehce zraněných (146) osob zavinili mladí řidiči pod vlivem alkoholu 1,51 ‰ a vyšším

- nejvíce osob (31) bylo usmrceno mladými řidiči na silnicích I. třídy

- nejvíce osob bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno mladými řidiči na přímém úseku (32 usmrcených, 13% podíl na všech usmrcených)

- nejkritičtějším měsícem z pohledu usmrcených osob (13; tj. 22% podíl na všech usmrcených) byl červen; z pohledu těžce zraněných dominovaly měsíce červen (39 těžce zraněných) a září (40 těžce zraněných)

- nejčernějšími dny pro mladé řidiče byly čtvrtek a pátek (shodně 15 usmrcených); v součtu tyto dny zaznamenaly 36% podíl na všech usmrcených; nejméně osob bylo naopak usmrceno ve středu (8; tj. 12 % podíl na všech usmrcených)
 
- nejvíce osob vinou mladých řidičů (3) bylo usmrceno ve čtvrtek ráno mezi 6. a 7. hodinou a v pátek mezi 17. a 18 hodinou (3 usmrcené osoby); nejvíce těžce zraněných osob (19) bylo potom evidováno v sobotu mezi 20. a 22. hodinou

- nejčastější příčinou usmrcení mladými řidiči bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.); v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 19 osob, tj. 22,6 %; 12 osob bylo usmrceno (14,3 %) v důsledku jízdy po nesprávné straně - vjetí do protisměru; 3. nejčastější příčinou bylo nevěnování plné pozoronosti při řízení vozidla (11 usmrcených, tj. 13,1 %)
 
- celkem bylo v obci vinou mladých řidičů usmrceno 16 osob (19 %), mimo obec pak 68 (81 %); v obci bylo těžce zraněno 114 osob (41,9 %), mimo obec pak 158 osob (58,1 %)

- nejvíce usmrcených (17) a těžce zraněných (45) osob vinou mladých řidičů bylo evidováno ve Středočeském kraji, vysoký počet usmrcených (15) a těžce zraněných (40) osob vinou mladých řidičů zaznamenal také Jihočeský kraj; naopak nejméně usmrcených osob bylo v Libereckém kraji (0 usmrcených), nejméně těžce zraněných potom v Karlovarském kraji (5)
 
- největší podíly na všech usmrcených osobách měly kraje Jihočeský a Pardubický (shodně 26 %), v případě těžce zraněných byl nejvíce zastoupen Ústecký kraj (20 %)
 
Podrobné údaje najdete zde: Mladí řidiči.pdf


Nejbližší akce

28. 5 - 29. 5. 2022

Praha 7 Kostelní 1300/44

ABC FESTIVAL PRAHA