Cyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů - cyklisté:


- v roce 2019 bylo evidováno 4 091 nehod s účastí cyklistů, meziročně o 190 méně (- 4,4 %)

- v roce 2019 bylo také usmrceno nejméně cyklistů (36), meziročně o 2 méně, tj. -5,3 %

- těžce zraněno bylo v roce 2019 309 cyklistů, meziročně o 87 méně, tj. -22 %; jedná se o 3. nejvýraznější meziroční pokles od roku 1993

- NSBSP předpokládala, že v roce 2019 nebude usmrceno více než 39 cyklistů a těžce zraněno 291 cyklistů; v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 36 cyklistů (stanovený předpoklad nebyl překročen) a 309 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad překročen)

- v roce 2019 činil podíl usmrcených cyklistů na všech usmrcených 6,6 %; jedná se o nejnižší podíl za sledované období

- podíl cyklistů na všech těžce zraněných osobách činil 14,6 % - téměř každá 7. těžce zraněná osoba byla cyklistou

- v roce 2019 bylo evidováno 8,8 usmrcených cyklistů na 1 000 nehod; jedná se o nejnižší podíl od roku 2006; nejvyšší podíl byl potom v roce 2007 (25,3 usmrcených osob na 1000 nehod)

- nejnižší závažnost byla evidována také u těžce zraněných cyklistů (75,5 těžce zraněných na 1000 nehod); nejvyšší závažnost byla v roce 2010 (127,8 těžce zraněných na 1000 nehod)

- nejvíce cyklistů bylo usmrceno (11) ve věkové kategorii nad 65 let, která také zaznamenala největší počet těžce zraněných (53)

- v necelých 64 % nehod byli v roce 2019 cyklisté označeni za viníky, 75 % jich bylo usmrceno také vlastní vinou; 66 % těžkých zranění a 68 % lehce zraněných rovněž způsobili cyklisté

- nejvíce nehod (509), těžce (24) i lehce zraněných (434) cyklistů zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu 1,51 ‰ a vyšším; nejvíce smrtelných zranění (2) způsobili cyklisté pod vlivem drog

- nejvíce nehod (393), usmrcených (4), těžce (21) i lehce zraněných (323) cyklistů pod vlivem alkoholu a návykových látek bylo evidováno na místních komunikacích, následovaly silnice III. třídy se 169 nehodami, 18 těžce zraněnými a 147 lehce zraněnými

- v roce 2019 nemělo přilbu 78 % usmrcených, 64 % těžce zraněných a 64 % lehce zraněných cyklistů; oproti roku 2018 došlo u usmrcených, těžce i lehce zraněných ke zlepšení o 1 %

- nejvíce cyklistů (12) bylo usmrceno na místních komunikacích (23% podíl na všech usmrcených); každá 14. usmrcená osoba na silnicích II. tříd byla v roce 2019 cyklistou (9 usmrcených)

- z pohledu směrových poměrů bylo nejvíce cyklistů (14) usmrceno a těžce zraněno (142) v přímých úsecích

- nejčernějším měsícem pro cyklisty bylo září, kdy zemřelo 6 cyklistů; těžce zraněných jich naopak bylo nejvíce v červnu (72)

- nejvíce cyklistů bylo usmrceno ve středu (9; tj. 13% podíl na všech usmrcených); nejvíce těžce zraněných cyklistů potom ve čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou

- nejčastější příčinou usmrcení cyklistů byly situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla; v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 7 cyklistů, tj. 19,4 %

- nejčastější příčinou těžkých zranění cyklistů bylo nezvládnutí řízení vozidla, které zapříčinilo těžké zranění 54 cyklistům, tj. 17,5 %

- v obci usmrceno 25 cyklistů (69 %), mimo obec pak 11 cyklistů (31 %); v obci bylo těžce zraněno 226 cyklistů (73,1 %), mimo obec pak 83 cyklistů (26,9 %)

- nejvíce usmrcených (5) cyklistů bylo evidováno ve Středočeském a Jihočeském kraji, v hlavním městě Praze se cyklisté podíleli na všech usmrcených 15 %; v případě těžce zraněných byl nejvíce zastoupen Liberecký kraj (40 těžce zraněných), největší podíl těžce zraněných cyklistů zaznamenal kraj Olomoucký (25 %)

Podrobné údaje najdete zde: Cyklisté.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce