Výzva k povinnému zavedení systému „alkohol-lock“ pro dodávky, kamiony a autobusy v celé EU

  • V Evropské unii je ročně v důsledku vlivu alkoholu usmrceno více než 5 000 osob
  • Členské státy požádaly o zavedení rehabilitačních programů pro viníky, kteří řídili pod vlivem alkoholu


EU by měla požadovat, aby byly ve všech nových dodávkách, kamionech a autobusech instalovány tzv. „alkohol-lock“ alkohol-za-volantem.jpgsystémy a aby byly dodatečně implementovány do vozidel řízených osobami, které opakovaně řídily pod vlivem alkoholu. To jsou dvě z hlavních doporučení Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC), autory nové zprávy, která se zabývá tím, jak snížit každoročně 5 000 úmrtí způsobených řízením pod vlivem alkoholu v Evropské unii.
Ve Francii se domnívají, že všechny osoby, které opakovaně řídily pod vlivem alkoholu, si budou muset do vozidel instalovat zařízení k zablokování nastartování vozidla v případě zjištění (překročení povolené hranice) alkoholu v dechu. Všechny autokary (autobusy pro meziměstskou a dálkovou přepravu osob) mají již taková zařízení ve Francii instalované.
V září loňského roku zahájilo Rakousko národní rehabilitační program pro výše uvedené osoby, kterým je umožněno zkrácení zákazu řízení v případě instalace „alkohol-lock“ do vozidel. Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Polsko a Švédsko zavedly podobné programy jako většina států v USA. ETSC uvádí, že uvedené programy se ukázaly jako jedno z nejúčinnějších opatření pro boj s řízením pod vlivem alkoholu a měly by být rozšířeny v celé Evropské unii.
ETSC navrhuje, aby Evropská komise v květnu 2018 schválila standardizaci pro všechny nové automobily, které usnadní instalaci systému „alkohol-lock“. ETSC dále požaduje, aby zařízení bylo standardně montováno do výše uvedených vozidel. Zpráva také zdůrazňuje významný pokles počtu/poměru usmrcených v důsledku vlivu alkoholu, kterého dosáhly oproti ostatním země EU, včetně Estonska, Lotyšska a Dánska.
V Estonsku došlo v poslední dekádě ke snížení počtu usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu o 90 % (pozn. v roce 2016 – 61 usmrcených, v roce 2016 – 7 usmrcených)! Částečně díky nejvyššímu počtu testů na alkohol v EU a také zavedením téměř nulové tolerance alkoholu pro všechny řidiče (0,2 ‰).
Antonio Avenoso, výkonný ředitel společnosti ETSC, uvedl: "Vysoká úroveň vymáhání práva je rozhodující pro řešení problému řízení pod vlivem alkoholu. Je také zásadní, aby profesionálním řidičům nebylo umožněno nastartovat/řídit vozidlo pod vlivem alkoholu. Mnoho vozových parků v Evropě již používá blokovací zařízení, je na čase, aby se tyto staly standardní součástí vozidel."
Zpráva ETSC k dispozici zde: http://etsc.eu/progress-in-reducing-drink-driving-in-europe/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Je v České republice důvod podpořit (i v souvislosti s výše uvedenou iniciativou ETSC) prolomení tzv. „nulové tolerance alkoholu za volantem“? V zemích EU je mimo Českou republiku tzv. nulová tolerance legislativně zakotvena v dalších 3 zemích – v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. V sousedních zemích je povolená hladina v Polsku 0,2 ‰, v Německu 0,5 ‰ (pozn. u profesionálních a nových řidičů 0,0 ‰) a v Rakousku 0,5 ‰ (pozn. u profesionálních a nových řidičů 0,1 ‰). Česká republika patří spolu s Litvou k evropským „rekordmanům“ v oblasti konzumace alkoholických nápojů (pozn. v roce 2015 bylo v průměru v obou zemích zkonzumováno u osob starších 15 let přes 14 litrů alkoholu!).
graf_alkohol_usmrceni.jpg
Uvedený graf znázorňuje změnu v oblasti usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu v období let 2006-2016 oproti ostatním usmrceným osobám. V rámci EU došlo v oblasti alkoholu oproti ostatním usmrcením ke snížení o – 1 %. V České republice došlo v období 2008 – 2016 ke snížení o – 2,5 % (mírně lepší evropský průměr). V tomto srovnání je nejhorší situace zaznamenaná na Slovensku, kde v období 2006-2016 došlo ke stagnaci počtu usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu, zatímco ostatní usmrcení poklesli o 11 %.
Alkohol a návykové látky jsou jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). V roce 2017 bylo v důsledku alkoholu a jiných návykových látek v České republice usmrceno 52 a dalších 214 osob bylo těžce zraněno. Meziročně došlo k poklesu o 10 usmrcených a 50 těžce zraněných osob. V oblasti usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu však již byla situace v ČR pozitivnější – v roce 2007 usmrceno historicky nejméně (36) osob (jedná se mj. o důsledek zavedení bodového hodnocení řidičů od 07/2016). V následujících letech pak došlo k významnému nárůstu počtu usmrcených osob.
V důsledku vlivu alkoholu je v České republice každoročně usmrceno v průměru 10 % ze všech usmrcených osob!!! Nehody v důsledku vlivu alkoholu vykazují téměř vždy významně vyšší závažnost. Porovnáme-li zjištěnou hladinu alkoholu u viníka, pak každoročně nejvíce nehod pod vlivem alkoholu, v jejichž důsledku je i usmrceno nejvíce osob, připadá na osoby/viníky pod vlivem alkoholu 1,5‰ a více. Každoročně však dochází k usmrcení osob i v případech, kdy byla u viníků nehod zjištěná hladina alkoholu do 0,24 ‰ – v roce 2017 byly takto usmrceny 3 osoby, o rok předtím pak 5! V uplynulých dvou letech pak došlo prakticky každý druhý den k dopravní nehodě, kdy byla u viníků zjištěná hladina alkoholu do 0,24 ‰ (pozn. v roce 2017 – 187 nehod, v roce 2016 pak 182 nehod). Za zmínku stojí i kategorie cyklistů (mj. také dílčí cíl NSBSP), u kterých se také objevují podněty k „toleranci alkoholu za řídítky“ – v roce 2017 zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu 642 nehod, při kterých bylo usmrceno 5 osob (cyklisté pod vlivem alkoholu se tak na těchto nehodách podíleli 14,3 % a na usmrcených 9,6 %).
V SOUVISLOSTI S VÝŠE UVEDENÝMI SKUTEČNOSTMI JE INICIATIVA ETSC V OBLASTI IMPLEMENTACE „ALKOHOL-LOCK“ SYSTÉMU URČITĚ KROKEM SPRÁVNÝM SMĚREM, KTERÝ BEZPOCHYBY ELIMINUJE POČET NEHOD POD VLIVEM ALKOHOLU, RESP. POČTY USMRCENÝCH A ZRANĚNÝCH OSOB NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE.
 


Tagy:

Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody