Nové testy Euro NCAP se zaměří na cestující v jiných vozidlech

Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) 

Organizace Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) oznámila významné změny v testování vozidel.
 

Významnou novinkou je implementace čelní nárazové zkoušky „pohybující se překážka vs. pohybující se vozidlo“. Tento test nejen vyhodnocuje ochranu cestujících v testovaném vozidle, ale také vyhodnocuje, jak přední konstrukce vozu přispívá k úrazům v dalším zúčastněném vozidle, tzv. „kolizním partnerovi“. To by mohlo být důležité například při posuzování bezpečnosti vozidel kategorie SUV při nárazu do menších aut. Automobilový průmysl v posledních letech masivně zvýšil prodej vozidel SUV.

Podle Euro NCAP představují vedlejší účinky druhou nejvyšší četnost úmrtí nebo vážných zranění. Nejnovější aktualizace posouzení bezpečnosti zahrnují úpravy rychlosti a hmotnosti zkoušky na boční bariéře, což zvyšuje závažnost zkoušky. Ještě důležitější je, že Euro NCAP poprvé vyhodnotí ochranu proti vnějším nárazům se zaměřením na ochranu řidiče a možnou interakci mezi řidičem a cestujícím na předním sedadle. U posledního testu lze přiměřeně ověřit ochranu, kterou nabízí centrální airbagy.
 
Euro NCAP pokračuje v testování nejnovější generace systémů prevence nehod a asistence řidiče. Nové, náročnější testovací scénáře byly přidány u technologie automatizovaného nouzového brzdění (AEB) pro automobily a zranitelné účastníky silničního provozu, včetně scénáře zatáčky na křižovatce. Kromě toho byl učiněn první krok k vyhodnocení systémů sledování stavu řidiče, jejichž cílem je detekovat únavu a rozptylování řidiče.
 
Nové testy také berou v úvahu reakci po srážce. Ve spolupráci s CTIF, Mezinárodní asociací hasičských a záchranných služeb, Euro NCAP vyvinula nová ratingová pravidla pro podporu lepší bezpečnosti vozidel po havárii. Výrobci budou zvýhodněni, pokud budou informace o záchraně přesné a snadno dostupné. Euro NCAP také kontroluje snadnost extrakce a pokročilé funkce eCall.
 
Zdroj: https://etsc.eu/new-euro-ncap-tests-will-look-at-impact-on-occupants-of-other-vehicles/
 

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

31. 7. 2020, Ostrava/Brno

Euro NCAP společně s Mezinárodní asociací hasičských a záchranných služeb (CTIF) centralizovala záchranné listy výrobců do nové aplikace „Euro Rescue“. Aplikaci si lze zdarma stáhnout a je k dispozici pro Android a iOS, použití je možné online i offline, což záchranářům umožní přístup k informacím i v případech, že je v místě havárie malé nebo žádné pokrytí signálem. U všech vozů hodnocených od roku 2020 bude Euro NCAP prostřednictvím nové aplikace ověřovat obsah a sdílet záchranné listy a návody pro nouzové reakce v souladu s ISO standardy. Aplikace je dostupná v angličtině, němčině a španělštině. Od roku 2023 bude k dispozici ve všech evropských jazycích.S rostoucím počtem vozidel typu SUV na silnicích lze logicky předpokládat i nárůst dopravních nehod, ve kterých budou tato vozidla figurovat. „Tato vozidla svým cestujícím díky vyšší hmotnosti a mnohdy robustnější konstrukci poskytují vyšší míru ochrany v případě kolize s dalším vozidlem. Stejné parametry, které se podílí na zvýšení ochrany cestujících v těchto vozidlech však navyšují riziko zranění nejen pro cestující ve vozidle, se kterým došlo ke střetu, ale rovněž pro chodce. Problematická je pak ve spojení s vyšší hmotností a tuhostí těchto vozidel i jejich vyšší světlá výška. Při střetu konvenčního osobního vozidla s vozidlem typu SUV hrozí, že v důsledku rozdílu výšek dojde k minutí tuhých částí vozidla určených k zachycení nárazu. Tímto může na menším vozidle dojít k daleko rozsáhlejším deformacím, které mohou přímo ohrožovat posádku vozidla,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Problematické tak stále zůstávají například boční nárazy, u kterých v případě minutí prahu vozidla dochází k rozsáhlé deformaci dveří, zasahující až do prostoru pro cestující.
 
Obecně vyšší bezpečnost vozidel s vyšší hmotností, tedy i vozidel typu SUV, je doložena i daty, získanými v rámci Hloubkové analýzy dopravních nehod. V následující tabulce jsou znázorněny následky střetů 2 osobních vozidel (pozn. z celkem 456 šetřených dopravních nehod) v závislosti na hmotnosti zúčastněných vozidel. Je zde patrné, že se zvyšující se hmotností vozidel klesá závažnost zranění cestujících.
 


V uplynulé dekádě (pozn. od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2020) bylo v České republice registrováno téměř půl milionu nových osobních SUV a terénních vozidel. Další statisíce vozidel pak představují registrace ojetých vozidel. Podíl segmentu SUV a terénních vozidel každoročně roste. Již vloni každé třetí nově registrované osobní vozidlo bylo z této kategorie. Letos se podíl opět zvýšil,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV a dodává: „S ohledem na uvedené skutečnosti je zcela na místě, že nárazové zkoušky Euro NCAP zachytily tento trend a budou jej zohledňovat ve svém hodnocení. Tzv. ponehodová péče je jedním z 8 klíčových ukazatelů, které definovala pro následující dekádu Evropská unie. Tyto ukazatele budou vyhodnocovány ve všech členských zemích včetně České republiky, která je bude mít mj. taxativně zakotveny ve Strategii BESIP 2021-2030. Vytvoření aplikace Euro Rescue je rovněž jedno z opatření, které zefektivní práci záchranářů a bude mít pozitivní dopad na následky dopravních nehod.Registrace nových osobních automobilů v ČR dle obchodních tříd SUV v období 1-6/2020:

- SUV-B, 6 509 ks; nejvíce Peugeot 2008, 781 ks
- SUV-C, 24 103 ks; nejvíce Škoda Karoq, 3 794 ks
- SUV-D, 636 ks; nejvíce Volvo XC90, 241 ks
- SUV-E, 2 103 ks; nejvíce Mercedes-Benz GLE, 553 ks

Kompletní seznam komentovaných zahraničních zpráv je k dispozici zde.
 
Foto: Euro NCAP, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 
[1] Euro NCAP Improves Tertiary Safety by Introducing a Mobile App for First Responders in Europe
[2] SDA, Statistiky Svazu dovozců automobilů
[3] CDV, Hloubková analýza dopravních nehod (www.vyzkumnehod.cz)
 
 
Kontakt:

Ing. Lukáš Kadula, +420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Ing. Roman Mikulec, +420 541 641 226, roman.mikulec@cdv.cz
Oblast hloubkové analýzy dopravních nehod
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno