Nehodovost vozidel s asistenčními systémy řidiče ADAS. Proč (ne)víme, jak jsme na tom v Evropě?

Za účelem dosažení větší bezpečnosti silničního provozu jsou do moderních vozidel stále častěji integrovány pokročilé asistenční systémy řidiče. Nehodovost těchto vozidel sleduje zejména NHTSA v USA, v Evropské unii však podobná iniciativa zatím chybí.


Obrázek 1 Bateriové elektrické vozidlo BMV iX (SUV) [2].


Dne 15. června zveřejnil americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) prvotní datovou sadu shrnující informace o nehodovosti vozidel vybavených pokročilými asistenčními systémy řidiče (ADAS). Ve zprávě [3] se blíže uvádí, že za období červenec 2021–květen 2022 obdržel úřad záznamy o 392 nehodách vozidel vybavených ADAS systémy (úroveň automatizace 2), přičemž nejvíce těchto nehod se stalo v Kalifornii, viz graf 3. Z oficiální registrace nehod vyplývá, že dvě třetiny zdrojů dat byly zaslány automaticky, zbylá třetina dat již byla registrovaná na bázi dobrovolnosti uživatelů vozidel.

Pokročilé asistenční systémy (Advanced Driver Assistance Systems = ADAS) se stávají běžnou součástí nově vyráběných vozidel. Role těchto systémů je především redukce potenciálních úmrtí a zranění při dopravní nehodě [4]. Typy asistenčních systému prochází dynamickým vývojem, přičemž jejich shrnutí je uvedené na následujícím grafu 1.


Graf 1 ADAS systémy [5].


Je zapotřebí vzít v úvahu i limity dat. Jednotlivé záznamy o nehodách jsou velmi rozdílné napříč výrobci vozidel. U některých výrobců tak probíhá odesílání dat přímo z vozidla, nicméně mnohá vozidla vybavené ADAS systémy mají omezené možnosti. V řadě případů je registrace záznamů nehod závislá na bázi dobrovolnosti řidičů, a není tak možné mít veškeré záznamy z nehod. Z uvedených důvodů nehody vozidel s ADAS systémy netvoří statisticky reprezentativní vzorek. Veřejné informace o zraněních z vozidel ADAS v USA jsou momentálně nedostatečné.

V grafu 2 jsou uvedené četnosti poškození vozidla během 392 reportovaných nehod, přičemž 1 vozidlo se mohlo objevit ve více kolonkách v závislosti na míře poškození vozidla. Vzhledem k častějšímu přednímu nárazu je žádoucí klást vyšší důraz především na ADAS systémy snižující střetovou rychlost vozidel před kolizí.

Bohužel neexistuje ekvivalent NHTSA, jež by měl snahu pokrýt nehodovost s ADAS systémy po celé Evropě. Je to i v důsledku možnosti prodávat automobil schválený v jednom členském státě po celé EU, což nesvědčí tvorbě reprezentativního vzorku dat. Přitom nehody vozidel s ADAS systémy se běžně stávají, např. zpráva nizozemského úřadu pro bezpečnost, jež byla zveřejněná v roce 2019, zkoumala dopravní nehody zahrnující systémy asistovaného řízení ADAS, nikoliv však na úrovni celé EU. Proto European Transport Safety Council (ETSC) požaduje povinné hlášení nehod související s moderními asistenčními (ADAS) a autonomními systémy (ADS) řízení v EU.

 

Graf 2 Četnost poškození vozidla s ADAS systémy (úroveň 2).
 

Graf 3 Počty registrovaných nehod vozidel s ADAS systémy v USA 07/2021–05/2022.
 

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Vzhledem k častějšímu zapojení autonomních prvků řízení je důležité sledovat nejen nehodovost vozidel s ADAS systémy, ale i jejich rozhodování v běžném procesu, aby nedocházelo k nehodám v důsledku např. špatného algoritmu nebo jiných nežádoucích skutečností v důsledku ADAS systémů. Je nutné klást důraz na datovou vybavenost a dostupnost dat u nově vyráběných vozidel.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. vytvořilo v roce 2021 databázi nehod autonomních vozidel (s ADS systémy), jež je dostupná ke zhlédnutí na webových stránkách https://www.avcrashes.net/ [6]. K databázi byly nově přidány i nehody vozidel s asistenčními systémy (ADAS), což z ní činí ve své podstatě první databázi svého druhu na světě. V databázi, jež v těchto dnes prochází významným rozšířením dat, jsou aktuálně uvedené 2 nehody s ADAS systémy, přičemž za zmínku stojí nehoda vozidla Tesly S 70D z 7. 5. 2016. Nákladní vozidlo odbočovalo vlevo přes několik jízdních pruhů a vozidlo Tesly s aktivovanou funkcí autopilota nebylo schopné vozidlo včas identifikovat. Řidič vozidla Tesly tak přišel o život při nárazu v plné rychlosti do nákladního vozidla.

Letos 6. dubna došlo k nehodě nákladního vozidla značky TuSimple s ADS systémy [7], kdy vozidlo havarovalo do betonového hrazení ve středu dálnice. V komentáři pak firma TuSimple uvedla, že se jednalo o chybu řidiče v důsledku vypnutých asistenčních systémů, což bylo na konci července vyvráceno zveřejněním anonymního videa, viz [8]. Je neakceptovatelné, aby zájmy výrobců autonomních systémů bagatelizovaly nebo utajovaly fakta o nehodách vozidel s novými autonomními nebo asistenčními systémy v praxi. Proto je nutné klást vysoký důraz na korektnost a kvalitu registrovaných dat.

Např. v Německu byl schválen nový automatizovaný systém řízení Mercedes Drive Pilot spadající do třetí úrovně automatizace (ADS) [9], jež umožní ovládat rychlost, brzdění a polohu vozidla v jízdním pruhu na německých dálnicích o délce cca 13 tis. km. U třetí úrovně je již dostatečně dlouhé časové okno pro převzetí řízení vozidla, nicméně pokud je vozidlo vybaveno asistenčními systémy úrovně 2 (ADAS), řidič musí být okamžitě připraven převzít kontrolu nad svým vozidlem. Právě okamžik převzetí vozidla může být kritický. Řidič během používání jízdní asistence si může utlumit své vjemy natolik, že při převzetí vozidla by nemusel adekvátně reagovat. Proto je hladký a plynulý přechod mezi asistenčními systémy a manuálním řízení velmi důležitý.

Vzhledem k dynamickému progresu autonomních a asistenčních prvků řízení je velmi důležitá osvěta a informovanost řidičů. Je zapotřebí, aby i řidiči vozidel bez ADAS prvků znali limity a možnosti chování nově vyráběných vozidel, díky kterým budou řidiči lépe předpokládat chování vozidel s ADAS systémy v silničním provozu.


Zdroje:
 
  1. European Transport Safety Council (27. 8. 2022). Opinion: The USA is collecting data on crashes involving ADAS systems. Why isn’t the EU? [zpráva] https://etsc.eu/opinion-the-usa-is-collecting-data-on-crashes-involving-adas-systems-why-isnt-the-eu/
  2. Cars.co.za (12. 11. 2020). New BMW iX is an X5 Sized Electric SUV [fotografie]. https://www.cars.co.za/motoring-news/new-bmw-ix-is-an-x5-sized-electric-suv/84936/
  3. National Highway Traffic Safety Administration. (15. 6. 2022). NHTSA Releases Initial Data on Safety Performance of Advanced Vehicle Technologies https://www.nhtsa.gov/press-releases/initial-data-release-advanced-vehicle-technologies
  4. Synopsys (26. 8. 2022). What is ADAS? https://www.synopsys.com/automotive/what-is-adas.html#:~:text=Definition,those%20that%20cannot%20be%20avoided
  5. Centrum dopravního výzkumu (29. 7. 2022). Sjednocení terminologie ADAS systémů je na obzoru. https://www.autonomne.cz/aktuality/sjednoceni-terminologie-adas-systemu-je-na-obzoru
  6. Centrum dopravního výzkumu (1. 9. 2022). Autonomous Vehicle Crashes. https://www.avcrashes.net/
  7. Centrum dopravního výzkumu (26. 8. 2022). Autonomous Vehicle Crashes https://www.avcrashes.net/?id=521&type=autonomous
  8. Centrum dopravního výzkumu (5. 8. 2022). Nehoda autonomního náklaďáku TuSimple https://www.autonomne.cz/aktuality/nehoda-autonomniho-nakladaku-tusimple
  9. Automotive News Europe (6. 6. 2022). Mercedes opens sales of Level 3 self-driving system on S-Class, EQS https://europe.autonews.com/automakers/mercedes-opens-sales-level-3-self-driving-system-s-class-eqs

Kontakt:
Mgr. Jan Elgner, výzkumný pracovník, Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
jan.elgner@cdv.cz, +420 770 177 656

Kontakt pro novináře:
Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu
sarka.zelinska@cdv.cz, +420 778 737 336
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno