Evropský parlament požaduje, aby všechny motocykly podléhaly pravidelným technickým kontrolám

19. 3. 2021, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) 

Parliament wants all motorcycles to be subject to regular technical checksEvropský parlament žádá Evropskou komisi, aby zvážila zavedení pravidelných technických prohlídek pro všechny motocykly ve všech členských státech EU při revizi pravidel technické způsobilosti vozidel v roce 2023. Podle pravidel pravidelných technických prohlídek je dnes třeba kontrolovat pouze motocykly nad 125 ccm, ačkoli mnoho Členských států EU (včetně České republiky, poznámka autora) stejně vyžaduje kontrolu těchto vozidel.

Ve zprávě schválené na zasedání Parlamentu dne 3. března navrhli poslanci řadu změn na úpravu bezpečnostních kontrol a jejich přizpůsobení novým technologiím.

Kromě požadavku na oficiální technické kontroly u motocyklů do 125 ccm, by měly být častěji kontrolovány také motocykly s vysokým nájezdem kilometrů, které se používají k dodávkám potravin nebo balíků nebo jako motocyklové taxíky. Rovněž vozidla používaná pro tyto účely by také měla být častěji kontrolována. Podle právní úpravy EU musí dnes projít těmito dodatečnými kontrolami pouze taxíky a sanitky.

Poslanci také požadují, aby technické kontroly byly přizpůsobeny zavádění nových technologií. Testovat by se měly např. systémy nouzového volání (eCall) a nové bezpečnostní technologie, které budou vyžadovány od roku 2022, jako jsou automatické systémy nouzového brzdění (AEB) a Intelligent Speed ​​Assistance (ISA). Kontroly lze použít k prověřování technických poruch nebo nedovolené manipulace.

Evropská komise oznámila ve své strategii udržitelné a inteligentní mobility zveřejněné v prosinci 2020, že pravidla technické kontroly budou revidována v roce 2023.

V loňském roce zpráva TRL financovaná Evropskou komisí doporučila, aby motocykly s motory do 125 ccm byly vybaveny protiblokovacími brzdovými systémy, protože taková změna by přinesla s ohledem na možný počet zranění a úmrtí, kterým by se potenciálně zabránilo, redukci nákladů z dopravní nehodovosti.
 
Zdroj: https://etsc.eu/parliament-wants-all-motorcycles-to-be-subject-to-regular-technical-checks/
 

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

V uplynulých 3 letech dochází každoročně k nárůstu počtu registrovaných nových vozidel kategorie L, vloni jich bylo dle dat Svazu dovozců automobilů registrováno 21 518, meziročně o 15 % více a nejvíce od roku 2008. V Centrálním registru vozidel bylo k 31.12.2020 evidováno 1 214 586 vozidel kategorie L, průměrné stáří vozidlového parku uvedené kategorie dosáhlo na konci loňského roku 33,71 let.

Na pozemních komunikacích v České republice lze provozovat pouze takové vozidlo, které splňuje legislativní požadavky dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích…, ve znění pozdějších předpisů. V České republice podléhají vozidla kategorie L (motocykly) pravidelným technickým prohlídkám, již řadu let. Od 1. 10. 2018 je pak účinná novela ustanovení § 40, odstavce 3:

(3) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 6 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o

a) nebrzděné silniční vozidlo kategorie O1, nebo

b) silniční vozidlo kategorie L, s výjimkou vozidel podle odstavce 2 písm. a); je-li silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1 opatřeno šlapadly, nepodléhá pravidelné technické prohlídce.

To znamená, že většina motocyklů v ČR podléhá první pravidelné technické prohlídce po 6 letech od první registrace a poté každé 4 roky. Odpadá také povinnost majitelů velkých motocyklů a tříkolek nad 400 kg absolvovat měření emisí.

Motocykly, stejně tak jako vozidla kategorie M1 a N1, s právem přednosti v jízdě, zapsané v evidenci vozidel taxislužby nebo určené půjčovnou vozidel k nájmu, musí být přistaveny k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 1 roku ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky.

Foto: ETSC

Celý článek ke stažení zde.