Brzdové asistenční systémy snižují pravděpodobnost srážky zezadu o 45 %

26. 11. 2020, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) 

Studie zkoumala účinnost automatizovaných nouzových brzdových systémů (AEB; Autonomous Emergency Braking) v oblasti prevence nárazu zezadu. Autoři křížově odkazovali na údaje zahrnující: informace ze záznamníků dat událostí ve vzorku 1,5 milionu vozidel v roce 2017 a 1,8 milionu v roce 2018; informace o povaze kolizí extrahované z databáze ACI-ISTAT a modelové informace o automobilech na silnicích (veřejný registr automobilů).
1.png
Výzkum se zaměřil konkrétně na srážky zezadu a na roli, kterou hraje brzdový asistenční systém. Výsledky ukázaly, že zavedení brzdového asistenčního systému významně zvyšuje bezpečnost. Snížení nehod na zadních sedadlech vozidel mladších tří let bylo odhadnuto na 45 %: v průměru se díky této technologii podařilo vyhnout téměř každé druhé srážce.
 
Zdroj: https://etsc.eu/aeb-systems-cut-rear-end-collisions-by-45/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

 
Členské země EU schválily seznam bezpečnostních opatření, která budou od 6. července 2022 součástí povinné výbavy vozidel. Jedná se o nařízení EU 2019/2144. [15] Pokročilé technologie zabraňující následkům dopravních nehod na životech a zdraví se stanou standardem pro všechna nově vyráběná vozidla (doposud k dispozici pouze u některých modelů, většinou jako příplatková výbava). Zavedení uvedených opatření by mohlo představovat největší pokrok v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropě od zavedení bezpečnostního pásu.

Součástí opatření je mj. vyspělý systém nouzového brzdění, který dokáže automaticky detekovat možnou srážku a aktivovat brzdový systém vozidla a zpomalit vozidlo s cílem zabránit srážce nebo zmírnit její následky.

Opatření jsou součástí tzv. třetího balíčku pro mobilitu, který obsahuje nové standardy pro bezpečnější vozidla, aktualizovaná pravidla pro bezpečnou silniční infrastrukturu a strategii pro autonomní způsob přepravy. Postupné nasazovaní automatizovaných a autonomních vozidel do provozu, za dodržení všech požadavků na bezpečnost jejich uživatelů i dalších účastníků silničního provozu, má velký potenciál přispět ke snížení nehodovosti. Autonomní mobilita představuje ve střednědobém horizontu významný trend v dopravě, který bude dál rozvíjen na národní i evropské úrovni, a to s akcentem na zvyšování bezpečnosti provozu a jeho účastníků.

Systém nouzového brzdění pomáhá zabránit nárazům do zadní části vpředu jedoucího vozidla a zmírnit jejich následky. Je založen na propojení radarového snímače se systémem regulace jízdní dynamiky (ESP) nebo elektronickým řízením stability (ESC). V raném stádiu varuje řidiče a v případě nutnosti mu poskytuje pomoc aktivním brzděním,“ uvádí Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.


Systém AEB je také začleněn do nárazových testů organizace Euro NCAP, v říjnu 2020 bylo zveřejněno hodnocení bezpečnosti plně elektrického vozidla Volkswagen ID.3. Detailní test AEB systému je rozdělen na 3 části: v čase 2:35 nejprve vozidlo vs. chodec, následně vozidlo vs. cyklista (71 %), nakonec v čase 3:09 vozidlo vs. vozidlo (88 % vč. systému varování při vybočení z jízdního pruhu). Kompletní informace z testu uvedeného vozidla jsou k dispozici zde.

3.png

Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod

 
V září 2019 byl v Silničním obzoru publikován článek Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod, který se zaměřil na systémy AEB a LDW (Lane Departure Warning; asistent prevence opuštění jízdního pruhu). „S kolegy jsme predikovali potenciál těchto systémů na snížení počtu fatálních nehod na pozemních komunikacích v České republice. Srovnáním získaných výsledků se zahraničními studiemi se ukázalo, že nikterak nevybočují z očekávaných, vypočítaných či sledovaných hodnot z hlediska přínosů asistenčních systémů. Celkově jsme v odhadu dopadu AEB a LDW na bezpečnost o něco opatrnější a vidíme potenciál předcházet zhruba 30 % smrtelných nehod na českých silnicích. Taková hodnota není ani zdaleka zanedbatelná, neboť za sledované pětileté období (pozn. 2013-2017) by nedošlo k cca 800 smrtelným nehodám, zachráněno by tím bylo až 875 životů,“ uvádí Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

 Průzkum znalosti nejrozšířenějších asistenčních vozidlových systémů


V roce 2018 jsme provedli průzkum znalosti nejrozšířenějších asistenčních vozidlových systémů, jejichž účelem je zvýšení efektivity pohybu a ekonomiky při provozu vozidla, a především zvýšení bezpečnosti na silnicích. Jedním ze zkoumaných systémů byl také prediktivní systém nouzového brzdění (PEBS), kde pouze desetina respondentů potvrdila úplnou znalost systému, čtvrtina pak o tomto systému neměla vůbec žádnou znalost,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Prediktivní systém nouzového brzdění:

- 10,3 % úplná znalost (obsah i fungování)
- 64,1 % částečná znalost (obsah nebo fungování)
- 25,6 % bez znalosti (ani obsah ani fungování)

4.png

Shrnutí výsledků průzkumu je uvedeno níže.
 

Studie společnosti Bosch o účinnosti systémů ADAS


Průzkum zveřejněný v loňském roce hodnotil poprvé účinnost vybraných pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) ve vztahu k ročnímu kilometrickému nájezdu vozidla. Studie odhalila, že u vozidla registrovaného déle než patnáct let, je oproti dvouletému vozidlu téměř o 50 % větší pravděpodobnost, že se stane účastníkem vážné nehody. Výsledky výzkumu také zdůraznily, že u vozidel vybavených vyšším počtem ADAS dojde k 5,7 nehodám za milion kilometrů, zatímco vozidla bez těchto technologií jsou vystavena přibližně trojnásobnému riziku. U nich bylo evidováno 15 nehod na každý milion ujetých kilometrů. Kromě toho se v souvislosti s účinností brzdového asistenčního systému ukázalo, že u některých modelů vozidel vybavených tímto systémem je až o 38 % nižší pravděpodobnost dopravní nehody než u automobilů bez něj.
5.png
Kompletní seznam komentovaných zahraničních zpráv je k dispozici zde.
 
Foto: ETSC, EuroNCAP, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 

Kontakt:
Ing. Lukáš Kadula, +420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
 
[1] Ministerstvo dopravy, 2020. Strategie BESIP 2021-2030
[2] Studio ACI - Bosch sull’efficacia dei sistemi ADAS. Automobile Club d'Italia - Sito ufficiale [online].
[3] CDV, 2018. Průzkum znalosti nejrozšířenějších asistenčních vozidlových systémů.
[4] Vanžura M., Ambros J., Valentová V., 2020. Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod.


6.png

7.png