29. zasedání Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu dne 14. 6. 2022

Program:

  1. Kontrola úkolů z 28. zasedání Rady vlády
  2. Řidičský průkaz na zkoušku – aktuální vývoj přípravy novely zákona o silničním provozu (MD) 
  3. Bezpečná vzdálenost – rozšíření informativního provozního značení bezpečný odstup, definice bezpečného odstupu v zákoně o silničním provozu, vymahatelnost (ŘSD, PČR) 
  4. Bezpečnostně preventivní informace na pozemních komunikacích (plochy na dálničních mostech, zařízení pro provozní informace (proměnné dopravní značení) (ŘSD, MD)
  5. Různé

Zápis z jednání ZDE.