27. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provoz dne 17. 6. 2021

Program:

  1. Analýza nehodovosti cyklistů, elektrická mikromobilita v ČR – CDV
  2. Doporučení Rady ke zvýšení bezpečnosti cyklistů v silničním provozu
  3. Kontrola plnění Akčního programu Strategie BESIP na období 2021-2022
  4. Různé
Zápis z jednání ZDE.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra