26. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu dne 18. 2. 2021

Program:

  1. Schválená Strategie BESIP 2021-2030 a Akční program na období 2021-2022 prezentace
  2. Vývoj nehodovosti v roce 2020 Vyhodnocení dopravní nehodovosti za rok 2020 - Policie České republiky
  3. Plnění opatření Rady ke zvýšení bezpečnosti a naplňování NSBSP v roce 2020
(40 krátkodobých opatření k naplnění cílů NSBSP 2011-2020) krátkodobá opatření
  1. Programy/projekty Fondu zábrany škod pro rok 2021
  2. Různé
 

Zápis z 26. zasedání RV


Usnesení č. 58 - 59