25. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu dne 3. 3. 2020

Program:

  1. Kontrola plnění usnesení
    - průběžné informování RV o stavu přípravy Strategie BESIP 2021-2030 - prezentace T.Neřold

  2. Preventivní projekty z fondu zábrany škod na rok 2020 a hlavní plánované aktivity členů Rady vlády v roce 2020 - prezentace J. Matoušek - ČKP

  3. Opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v rámci modernizace D1 - prezentace R. Mátl - ŘSD

  4. Využití reklamních zařízení na mostech na dálniční síti k preventivním kampaním na zvýšení bezpečnosti

  5. Informace o činnosti pracovních výborů a pracovní skupiny Rady vlády

  6. Různé

Zápis z 25. zasedání RV