24. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu dne 3.12.2019

Program:

  1. Kontrola usnesení

  2. Krátkodobá opatření do roku 2020 – finalizace   Krátkodobá opatření_1.xlsx

  3. Informace o vývoji dopravní nehodovosti na území ČR k listopadu 2019 

  4. Preventivní projekty z fondu zábrany škod 2020

  5. Plán aktivit SO BESIP 2020    Plán činnosti BESIP 2020.xlsx

  6. Různé

Zápis z 24. zasedání RV

Usnesení č. 56 - 57

Opatření s plněním do konce roku 2020 schválená RV BESIP