23. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu dne 1. 10. 2019

Program:

  1. Kontrola plnění usnesení

  2. Volba místopředsedy Rady vlády

  3. Plán opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu do roku 2020

  4. Představení návrhu nové Strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2021 – 2030, zahájení přípravy Akčního programu nové Strategie –  prezentace

  5. Výbory Rady vlády a pracovní skupina – nominace členů

  6. Různé

Zápis z 23. zasedání RV

Usnesení č. 51 - 54
 


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody