22. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu dne 27. června 2019

Program: 

  1. Informace o vývoji dopravní nehodovosti na území ČR v roce 2018 a v období leden až květen 2019 – brig. gen. Ing. Tomáš Lerch - prezentace      

  2. Informace o plnění aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro roky 2011-2020 – Ing. Veronika Valentová, PhD., CDV v.v.i. -  prezentace

  3. Plán aktivit ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro období 2019-2020– Mgr. Tomáš Neřold, M.A., tajemník RV a vedoucí SO BESIP –  prezentace

  4. Představení návrhu nové Strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2021-2030 – zahájení přípravy Akčního programu nové Strategie –tento bod byl přeložen na příští zasedání RV

  5. Různé

  • Jednací řád RV

  • Výbory 

Zápis z 22. zasedání RV

Usnesení č. 47 - 50