VKLÁDÁNÍ DAT O PLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZA ROK 2020

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 8 ze 4. ledna 2021 Strategii BESIP 2021-2030.

V letošním roce tak dochází k závěrečnému hodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2021-2020 za rok 2020, která ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve Strategii, tj. Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu obrany a dále představitelům krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností.

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2020 jsou přístupny od 11. ledna 2021 zde: https://nsbsp.cdvinfo.cz/

Akční program Strategie: https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie/Priloha-C_final.pdf

V případě technických problémů kontaktujte linku určenou pro dotazy: 724 767 053, která bude v provozu v Po až Pá od 9 do 11 hod. od 24.3.2021 do 31.3.2021 pro vyplňující příjemce z FZŠ.

S ohledem na rozsáhlost agendy žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po uplynutí 31.3.2021 bude vkládání dat do elektronických formulářů automaticky uzavřeno.


Odpovědné pracovníky za vkládání dat z krajských úřadů si dovolujeme upozornit, že v Akčním programu jsou aktivity, které se týkají organizací zřizovaných krajem – správců pozemních komunikací v majetku kraje. Odpovědní pracovníci krajských úřadů tak nemusí zjišťovat informace, které se týkají silnic v jejich správě. Totéž platí i pro obce s rozšířenou působností pro místní komunikace. 

 

Abyste mohli začít s vyplňováním, je nezbytné se přihlásit:
https://nsbsp.cdvinfo.cz/signin

Registrovaní uživatelé, kteří již někdy formuláře k podání informací vyplňovali, se znovu neregistrují. Vaše přihlašovací údaje jsou stále v platnosti. Pokud se Vám stalo a heslo pro přihlášení nemáte k dispozici, prosím využijte „zapomenuté heslo“.
https://nsbsp.cdvinfo.cz/signon:
Případně pokud vyplňuje formuláře o podání Informace o plnění NSBSP poprvé, musíte se ZAREGISTROVAT. Obdržíte potvrzení o registraci na uvedenou emailovou adresu a pak se můžete přihlásit.

JAK VYPADÁ DIALOGOVÉ OKNO PRO JIŽ REGISTROVANÉ UŽIVATELE

Prihlaseni.jpg

Pro všechny uživatele je nezbytností si vybrat za jaký subjekt vyplňujete podání informace:

Ministerstvo – v Akčním programu modré pole,

Krajský úřad – v Akčním programu žluté pole,

Obec s rozšířenou působností – v Akčním programu žluté pole,

firma, vč. ŘSD, SÚS – v Akčním programu oranžové pole

ev. NNO – v Akčním programu zelené pole.

JAK VYPADÁ DIALOGOVÉ OKNO PRO NOVĚ REGISTROVANÉ – PRO UŽIVATELE, KTEŘÍ JEŠTĚ NIKDY NEVYPLŇOVALI NEBO SE NEHLÁSILI K NAHLÉDNUTÍ

Registrace.jpg

Na uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzující email s dalšími pokyny pro první přihlášení.