Zpomal, o prázdninách zemře na silnicích na 100 lidí

V uplynulé dekádě bylo každoročně během letních prázdnin, tzn. v období července a srpna, usmrceno v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice přibližně 125 osob, dalších více než 550 osob pak bylo těžce zraněno. Zhruba třetina lidí o prázdninách umírá kvůli nepřiměřené rychlosti. V uplynulém roce si červenec a srpen vyžádaly dohromady 98 usmrcených a 414 těžce zraněných lidí v důsledku dopravních nehod.

Letos kvůli nepřiměřené rychlosti zemřelo na silnicích do konce května už 58 lidí. Po rozvolnění protiepidemických opatření se citelně zvýšila intenzita provozu a bohužel se to projevuje i ve statistice fatálních nehod, kde počet obětí od května citelně narostl. Nyní je před námi na silnicích kritické období roku. Mezi největší zabijáky patří nepřiměřená rychlost, nepozornost za volantem a přehlédnutí jiného vozidla či chodce, kterému řidič nedá přednost. Právě na tyto chyby by řidiči měli dávat největší pozor,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

 

Obrázek 1 Vývoj usmrcených a těžce zraněných osob během letních prázdnin v důsledku nehod na silnicích v ČR.
Dopravní policie zvýší dohled, zaměří se na rychlost, pásy či držení telefon
„Přesuny na dovolenou, únava spojená s nepozorností a zvýšený počet zranitelných účastníků v silničním provozu si o prázdninách každoročně vybere daň v podobě dopravních nehod, mnohdy s velmi závažnými následky. Dopravní policie během prázdnin zvýší dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Zaměří se na dodržování povolené rychlosti a způsobu jízdy, používání bezpečnostních pásů, technický stav motorových vozidel či telefonování během jízdy. Již během uplynulého víkendu bylo do akce nasazeno přes 2 400 policistů a bylo projednáno více než 4 300 dopravních přestupků. Nejčastěji se přitom jednalo o překročení rychlostních limitů,  takových přestupků bylo zjištěno zhruba 1 500,“ uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

 

Nepřiměřená rychlost: nejvyšší podíl na usmrcených i těžce zraněných
Třetina osob (33,5 %) během loňských letních prázdnin byla usmrcena v důsledku nepřiměřené rychlosti, dalších 28,3 % osob pak bylo těžce zraněno. Druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě.
Právě na nepřiměřenou rychlost, která je prioritní oblastí Strategie BESIP 2021-2030 je v letošním roce zaměřená kampaň „13 minut“ – „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“. Pracovníci BESIP organizují během července více než 100 akcí se stánkem kampaně ve všech regionech České republiky. Řidiči se mohou s kampaní setkat mimo jiné na čerpacích stanicích MOL. Zájemci si mohou vyzkoušet „rychlostní kalkulačku“, která spočítá úsporu času v závislosti na překročení dovolené rychlosti a na délce trasy. Zkusit si mohou také řidičský kvíz a vyhrát zážitkový kurz pod vedením profesionálního rallye jezdce Martina Semeráda na polygonu Sosnová a další ceny. Aktuální informace ke kampani, jejíž součástí je i dokument Víta Klusáka o vinících tragických dopravních nehod, jsou k dispozici na webu https://www.13minut.cz/.
 

„Apeluji na všechny řidiče a řidičky, aby na první místo postavili bezpečný návrat ke své rodině. V hektickém letním provozu nemá smysl nikam spěchat, protože jízdou například v průměru o 20 km/h nad dovolený limit ušetřím stejně maximálně jednotky minut, například na trase dlouhé kolem 120 km obvykle zhruba 10 minut. Doporučuji raději naplánovat zastávku na oblíbeném místě či čerpací stanici a vyřídit o pauze vše potřebné včetně kontroly telefonu a nastavení navigace. Při jízdě je pravidlo číslo jedna plně se věnovat řízení, dávat dvojnásob pozor na motocyklisty při odbočování doleva či připojení na hlavní komunikaci a nenechat se vyprovokovat agresivními manévry jiných řidičů,“ dodal Neřold.  

Obrázek 2 Příčiny dopravních nehod během letních prázdnin v období 2011-2020
Čtvrtina usmrcených v důsledku nepřiměřené rychlosti: motocyklisté
Pokud se podíváme na nejčastější příčinu fatálních dopravních nehod, tak pětina z nich byli spolujezdci, v osobních automobilech bylo usmrceno 76 z nich (18,2 %), v nákladních automobilech 4 (1,0 %) a na motocyklu 3 (0,7 %). Přibližně každá 4. usmrcená osoba během letních prázdnin byla v uplynulých 10 letech motocyklistou, kdy celkem bylo usmrceno 107 z nich (tj. 25,7 %).“ dodává k tématu nepřiměřené rychlosti ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Obrázek 3 Usmrcené osoby během letních prázdnin dle kategorie v důsledku nepřiměřené rychlosti (v období 2011-2020)
Nepřiměřená rychlost: nejvíce usmrcených ve věku 18-24 let
V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v období 2011-2020 usmrceno 417 osob, 351 mužů a 66 žen. Více než polovina usmrcených žen (35, 53,0 %) byla spolujezdkyněmi v osobních automobilech, čtvrtina pak jejich řidičkami (17, 25,8 %). Na motocyklu jako spolujezdec nebyl v uplynulé dekádě v důsledku uvedené příčiny usmrcen žádný muž, všechny 3 evidované usmrcené osoby byly ženy. Celkově bylo nejvíce usmrcených osob v důsledku uvedené příčiny evidováno ve věkové kategorii 18-24 let.

Obrázek 4 Usmrcené osoby dle věku a pohlaví v důsledku nepřiměřené rychlosti během letních prázdnin v období 2011-2020
V roce 2021 by dle Strategie BESIP 2021-2030 nemělo být usmrceno více než 502 a těžce zraněno 2 151 osob. Priority obsažené ve Strategii jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči výchozímu stavu, tj. vůči průměru z let 2017-2019). Interaktivní grafy z dopravní nehodovosti jsou k dispozici na webu https://nehody.cdv.cz/, předpoklady Strategie včetně klíčových ukazatelů pak zde: https://www.cdv.cz/vizenula.

Mohlo by Vás také zajímat

DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany