Únor vylepšil tragickou bilanci ledna

Na základě předběžných policejních statistik bylo v období ledna-února v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 62 osob, o 6 více než vloni (tj. + 11 %). Nejméně usmrcených bylo evidováno právě v předchozím roce (56), naopak nejvíce v roce 1993 (191).
V měsíci únoru bylo usmrceno 22 osob, o 4 méně než vloni (tj. – 15 %). Únorová bilance počtu usmrcených osob je historicky nejnižší, doposud nejméně (24) bylo usmrceno osob v tomto měsíci v roce 2014. I přes meziroční nárůst počtu usmrcených osob v uplynulých dvou měsících, došlo po tragické lednové bilanci (kterou způsobilo téměř „jarní“ počasí) k výrazné korekci vzhledem k meziročnímu srovnání. Rekordně nízký počet usmrcených osob v únoru lze do určité míry dát do souvislosti s významným poklesem teplot, při kterých si řidiči ve většině případů uvědomovali rizika spojená s účastí v silničním provozu.
V uplynulých 2 měsících bylo usmrceno 21 chodců, ti se tak na všech usmrcených podíleli téměř 34 %, každá třetí usmrcená osoba tedy byla chodcem! Pro srovnání vloni ve stejném období bylo usmrceno 15 chodců (tj. 27 %). Na tomto negativním trendu měla opět významný podíl viditelnost, resp. neviditelnost chodců.
Aby byla (v oblasti strategického cíle počtu usmrcených osob) splněna Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), nesmí být v roce 2018 usmrceno více než 393 osob, tj. o 109 méně než vloni! Měsíčně by tak v průměru nemělo být usmrceno více než 32 osob, tj. o přibližně 9 osob méně než v loňském roce! Musí tedy dojít ke snížení počtu usmrcených osob o přibližně 22 %)! Zatím nejvyšší meziroční pokles (- 17,4 %) byl zaznamenán v roce 2016, naopak nejvyšší nárůst (+ 17,5 %) byl zaznamenán v roce 2007 (pozn. rok následující po zavedení bodového hodnocení řidičů). Aktuálně bylo oproti předpokladu NSBSP usmrceno o 14 osob více, tj. + 29 %!
BESIP
Ministerstvo dopravy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 
 

vyvoj_od-roku-1993.jpg
mesicni-vyvoj_.jpg
mesicni-rozdil_unor-2018.jpg
kumulativni-vyvoj_unor-2018.jpg
 

Mohlo by Vás také zajímat

13 MINUT

Akce a kampaně