Roztočenou spirálu agresivity na silnicích chce zastavit kampaň „AGRESIVITA ZABÍJÍ“

17. září 2020

BESIP ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a Policií ČR spouští novou preventivní kampaň „AGRESIVITA ZABÍJÍ“. Agresivita za volantem může mít tragické následky. Češi často jezdí rychle, nedodržují bezpečnou vzdálenost a občas ani nedávají přednost, kde by měli. Málokdo si ale uvědomuje, že nebezpečné jsou reakce ostatních řidičů na tyto situace. 7 z 10 řidičů se alespoň někdy nechá vyprovokovat k agresivní jízdě.

Živý přenos můžete sledovat zde:

(https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1933347?h=f04dd5eb59782163d9f308105f4c4011)

 
 

Agresivitu nejčastěji spouští pomalá jízda

 

„Průzkum, který jsme si nechali zpracovat, ukazuje, že spouštěčem agresivní jízdy je často chování jiných řidičů, a to nemusí jít jen o nebezpečné praktiky, jako je myškování nebo vybržďování. Více než třetina tázaných přiznává, že je do varu přivede pouhá pomalá jízda jiných řidičů. Negativní emoce se snadno šíří, a agresivita tak spouští řetězovou reakci, která zvyšuje riziko vážných nehod,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

„Pokud jde o nejzávažnější projevy agrese na silnicích jako je lepení se na vozidlo před sebou, vybržďování, vysoká rychlost v místech, kde se pohybují chodci a cyklisté, či nebezpečné předjíždění, je třeba jasně trestat a přitvrdit postihy za takový způsob jízdy,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy ČR.
 
Z průzkumu, který pro ČAP provedla agentura STEM/MARK, mimo jiné vyplývá, že:
 

- 88 % lidí je přesvědčeno o vzrůstající agresivitě řidičů
- Za agresivního řidiče se přitom považuje jen 5 % z nich
- 78 % řidičů při jízdě někdy překračuje povolenou rychlost, 63 % nedodržuje bezpečnou vzdálenost
- Téměř každý desátý řidič už někdy záměrně vybržďoval vozidlo za sebou
- Na myšku reagují dvě třetiny řidičů agresivně, na lepení se na zadek auta každý třetí řidič


„Překvapilo nás, kolik dotazovaných dokáže rozpoznat projevy agresivní jízdy u ostatních, avšak u sebe samých potřebný náhled postrádají. Projevy vlastní agrese si uvědomí teprve tehdy, když jsou dotazováni na reakce při konkrétních dopravních situacích,“ komentuje výsledky šetření Jan Matoušek. „Pojmenovat nebezpečné situace a uvědomit si, že se rizikového chování sami dopouštíme, je přitom nezbytným krokem k pozitivní změně. A právě to je cílem této kampaně,“ uzavírá Jan Matoušek.
 

Řízení je jako komunikace bez dostatku informací

 

 „Automobil bohužel dává řidičům podobný pocit anonymity jako virtuální́ prostředí́. Někteří řidiči mají falešnou představu, že musí vychovávat nebo trestat ostatní řidiče za jejich chování. Přitom jedna negativní akce většinou vyvolá další reakci. Agresivní konflikty dostávají do nebezpečí jak ty nejbližší, se kterými cestuji, tak i ostatní účastníky silničního provozu. Nejlepší obranou je defenzivní́ jízda,“ upozorňuje Tomáš Neřold.
 
Stupňující se agresivitu řidičů potvrzuje také plk. Jiří Zlý, ředitel Dopravní policie ČR: „Agrese na silnicích je velmi obecný pojem. Jako dopravní policisté se však v terénu téměř neustále setkáváme s jejími konkrétními projevy, kterou je rychlá jízda, riskantní předjíždění či vědomé nerespektování pravidel silničního provozu. Na počátku sledu událostí s tragickým koncem však nemusí být jen velký vztek, ale i zdánlivě nevinné rozzlobené gestikulování nebo netrpělivé troubení.“ Ač je ve statistikách nehodovosti evidováno za uplynulých deset let „pouze“ 5 535 nehod zapříčiněných agresivní a bezohlednou jízdou, agresivní chování se nepřímo podepisuje na mnoha dalších. Podle České kanceláře pojistitelů vyplatí pojišťovny za nehody způsobené agresivními řidiči zhruba 1,25 až 1,5 miliardy korun. Některé ztráty v důsledku agresivní jízdy však vynahradit nelze. V letošním roce například jen do konce srpna vyhaslo na silnicích 161 životů následkem nehody způsobené nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky, přejetím do protisměru a nedáním přednosti automobilům proti dopravnímu značení či chodcům na přechodech.
 
Na webu agresivitazabiji.cz zjistíte, jaký jste řidič
 
Ve spolupráci s dopravní psycholožkou PhDr. Vlastou Rehnovou je připravena nejen pro řidiče možnost otestovat své vlastní chování za volantem na webu www.agresivitazabiji.cz.
 
Kampaň Agresivita zabíjí, staví na emotivních televizních a radiových spotech popisujících konkrétní nebezpečné situace s fatálními následky, a to nejen pro samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich blízké. Rozběhne se také bannerová reklama, kterou doplní i tištěná inzerce. Veškeré aktivity v rámci kampaně jsou financovány z Fondu zábrany škod. 

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

Měření zraku během října ukázalo, že 28 % řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku

7. listopadu 2022

Říjnová akce BESIP a GrandOptical ukázala, jak jsou na tom čeští řidiči se zrakem. Z tisíců měření se ukázalo, že zhruba čtvrtina (27 %) měla správné brýle nebo čočky, 45 % potřebovalo menší změnu a u plných 28 % byla potřeba změna korekce o více než 0,75 dioptrie. U řidičů, kteří přišli na měření poprvé v životě, byla čísla výrazně horší. Bez potřeby brýlí odešla jen necelá 3 % návštěvníků, dalších 58 % s korekcí do půl dioptrie a varujících 39 % potřebovalo korekci o 0,75 a více dioptrie.

> více informací

Čeští řidiči nedodržují při jízdě bezpečnou vzdálenost, na vybraných dálnicích jim má pomoci nové zn

6. října 2022

Nedodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Navíc zhoršuje následky nehod, které mají jinou přímou příčinu, jako je například nevěnování se řízení či nepřiměřená rychlost.

> více informací

Nejčastější příčina střetu cyklisty a motoristy? Nedání přednosti v jízdě, ukazují statistiky

29. září 2022

Nejzávažnějšími nehodami cyklistů a motoristů jsou střety v křižovatkách, náraz vozidla do cyklisty zezadu či přejetí auta či cyklisty do protisměru. Nejčastěji za to může nedání přednosti jedním z účastníků, nesprávný způsob jízdy a nevěnování se řízení.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Nový bodový systém

Nové bodování závažných přestupků.

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel. Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za závažnější přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu.

více informací
vize nula