Nový tematický plán dopravní výchovy

Ministerstvo dopravy – BESIP připravilo aktualizovanou verzi „Tematického plánu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol. Jedná se o ucelený výukový materiál určený zejména mladým začínajícím cyklistům, kteří se začínají pohybovat v silničním provozu samostatně. Nedílnou součástí tohoto praktického manuálu je i 15 obrazových příloh, které demonstrují správné provedení konkrétních cyklistických úkonů v reálném dopravním prostředí. Materiál bude sloužit jako praktická výuková pomůcka na dopravních hřištích, ale může být využit i v rámci výuky dopravní výchovy na základních školách, v družinách, domech dětí a mládeže nebo různých volnočasových kroužcích.

Plakat_01.jpg Plakat_02.jpg Plakat_03.jpg Plakat_04.jpg Plakat_05.jpg Plakat_06.jpg Plakat_07.jpg Plakat_08.jpg Plakat_09.jpg Plakat_10.jpg Plakat_11.jpg Plakat_12.jpg Plakat_13.jpg Plakat_14.jpg Plakat_15.jpg 

Nový bodový systém

Akce a kampaně

Nový bodový systém Zobrazit kampaň