Nová mobilní aplikace pro děti DoprApka

  • Nová výuková aplikace pro dopravní výchovu žáků ZŠ

  • Otevřený herní svět, 16 misí, 28 výukových videí, otázky a kvízy, které čekají na vyřešení

  • Žáci se mohou zapojit do dopravní výchovy formou online hry po celý rok – ze školy i z domova

Děti a dopravní výchova
Jednou z nejzranitelnějších skupin v dopravě jsou děti. Dopravní výchova je zakotvena, prostřednictvím tzv. školních vzdělávacích programů, do výuky na všech základních školách v ČR. Výrazný prostor jí věnují také školní družiny a další typy školských zařízení v rámci svých odpoledních volnočasových aktivit.

Dopr-apka2.jpg


Společnost ECHOPIX, ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy, nyní přináší novou výukovou aplikaci „DOPRAPKA“ a chce tak všem školákům, jejich rodičům i učitelům nabídnout atraktivní, hravý a zároveň vzdělávací pohled na základní témata související s bezpečností silničního provozu. Aplikace je určena všem dětem ve věku od 6 do 15 let a jejím hlavním cílem je přiblížit reálné dopravní situace tak, aby si je děti „nanečisto“ osvojily a v ostrém silničním provozu se pohybovaly bezpečně a zodpovědně. ¨

 
Dopravní výchova formou online hry

„DoprApka je mobilní a webová výuková aplikace, která vychází z osvědčené zásady ´škola hrou´ – a to doslova. Rámec aplikace totiž tvoří hra s jednoduchým dějem, ve kterém hráč pomáhá svému dědečkovi znovu zprovoznit jeho starou a polorozpadlou motorku. Aby byla motorka znovu funkční, je potřeba na ni sehnat nové díly, případně staré opravit,“ říká Jan Slováček, jednatel společnosti Echopix.

DoprApka, jejímž maskotem je ježek Eda, je koncipována jako hra s příběhem, která bude mít 16 misí. V každé misi čekají na hráče 4 úkoly, které se skládají z otázek. Každá nová mise se po úspěšném splnění mise předchozí odemkne po cca 2-3 týdnech, tímto způsobem je dosaženo toho, že aplikace bude v provozu celý školní rok, zhruba 32 vyučovacích týdnů a výrazně pomůže ke kontinuální výuce dopravní výchovy. Děj hry a počet misí je stejný pro všechny ročníky.

„Cílem aplikace je samozřejmě zvýšit ochranu a bezpečnost dětí v silničním provozu a zároveň v nich také vzbudit aktivní zájem o dění kolem sebe, o chování všech účastníků silničního provozu“.  Z dětí brzy vyrostou aktivní dospělí chodci, cyklisté a řidiči a je na nich, jak bezpečné naše komunikace budou či nikoliv“, říká k nové aplikaci Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP.

 
Aplikace roste s hráčem

Aplikace je koncipována tak, že poroste s hráčem. Žák prvního ročníku řeší situace a testy úměrné svému věku, ve vyšších ročnících se samozřejmě zvyšuje obtížnost a nároky na správné řešení všech zadaných úkolů. Pro žáky všech ročníků základní školy je připraven vždy nový příběh. Do aplikace se mohou žáci nebo i celé třídní kolektivy zapojit v libovolném ročníku.  Aplikace pracuje také s video spoty, najdeme v ní i krátké „minihry“, které se hráči zpřístupní vždy po splnění určitého množství úkolů.

 
Úspěšné zvládnutí všech úkolů bude motivací pro jednotlivce i třídní kolektivy a skupiny, které se mohou zapojit do soutěže o nejlepší dosažené skóre. 

 

 

Zapojení rodičů a prarodičů Jednou z částí aplikace je tzv. tematický portál „Vyzkoušej rodiče“, kde hráč může vyzkoušet své rodiče ze znalostí týkajících se bezpečného chování i řízení v dopravním provozu. Cílem je zvýšení povědomí rodičů o důležitosti dopravní výchovy a o znalostech a dovednostech jejich dětí v této oblasti. Především u žáků prvního a druhého ročníku se předpokládá aktivní spolupráce rodičů, prarodičů i starších sourozenců.

 

 

Jiří Zlý, ředitel Služby dopravní policie ČR a dodává: „Každá preventivní aktivita je dobrá. Pokud navíc dochází k propojení generací, dědečků a babiček se svými vnoučaty, vidím v tom i dobrou cestu ke zvýšení tolik potřebné tolerance, která mnohdy na našich silnicích chybí.“

 

Registrace školy
Díky registraci získá každá zúčastněná škola unikátní kód. Po registraci své školy mohou učitelé vyzvat žáky, aby svou aplikaci propojili s účtem školy. Tento krok je pro žáky dobrovolný. Pokud ale svou aplikaci propojí s účtem školy, budou se jejich získané body započítávat do celkového skóre školy, čímž přispějí k lepšímu bodovému hodnocení školy. Všechny školy, které si požádaly o unikátní kód, pak automaticky soutěží mezi sebou. Bude se soutěžit o ceny, které jsou prospěšné pro celou školu – například reflexní doplňky, nové míče do tělocvičny a podobně.


Další informace:
www.doprapka.cz
info@doprapka.cz
tel.: 725 429 796
 

Mohlo by Vás také zajímat

Dám respekt

Akce a kampaně