Dopravní výchova na základních školách ve školním roce 2018/19

Tematická zpráva České školní inspekce „Dopravní výchova na základních školách ve školním roce 2018/19“ reflektuje plošné inspekční šetření zaměřené na výuku dopravní výchovy na základních školách, s akcentem na 6. a 9. ročníky ZŠ. Do zprávy jsou promítnuty závěry šetření z průběhu výuky dopravní výchovy, popsány jsou také zjištěné podmínky vzdělávání. Tematická zpráva obsahuje ucelené výsledky hodnocení znalostí a dovedností žáků ve vybraných tématech dopravní výchovy.

13 MINUT

Akce a kampaně