BESIP varuje před tuningem elektrokol

7. září 2018

Provádět tuning elektrokol je nejen nebezpečné, ale také velmi riskantní! Nehledě na to, že pokud některé hodnoty přesahují stanovené limity, nejedná se dále z hlediska zákona o elektrokolo! Je třeba pamatovat na bezpečnost silničního provozu, dbát na své zdraví a na rizika, která jsou s používání elektrokol spojena. V případě elektrokol by mělo být použití přilby více než samozřejmé! Dle výzkumů by 37 % usmrcených cyklistů přežilo nehodu, kdyby mělo na hlavě přilbu. Neméně důležité je, že  takový zásah může elektrokolo poškodit, dojde ke ztrátě záruky a v případě nehody hrozí u takto upraveného vozidla nejen krytí finančních nákladů v důsledku odpovědnosti, ale také další postihy.

Rychlost a výkon elektrokol je u nás, stejně jako v Evropské unii, legislativně omezen na 25 km/h a 250 W. Ovšem i při těchto rychlostech je třeba se plně věnovat jízdě, dávat pozor a nepřecenit svou schopnost ovládat kolo. Především rychlost, resp. dopomoc elektropohonu nad hranici 25 km/hod může vyvolávat nebezpečné konfliktní situace (špatný odhad ostatních účastníků silničního provozu apod.) s fatálními následky na životech a zdraví.

Tuningem elektrokola je možné zvýšit maximální rychlost pro asistované šlapání. Je však nutné si uvědomit, že takovouto manipulací se z elektrokola stává moped se všemi důsledky, které z toho pro majitele/řidiče vyplývají. To znamená mimo jiné povinnost získat homologaci (schválení typu vozidla pro používání v provozu na pozemních komunikacích).

Jasné stanovisko proti tuningu elektrokol vydala i společnost Bosch eBike Systems, která vyzývá všechny, aby se zdrželi úprav elektrokol, které mají za následek zvýšení výkonu, resp. zvýšení maximální rychlosti elektrické asistence. Je nutné si uvědomit, že výše uvedený technický zásah způsobí trvalé konstrukční změny, na které nejsou navrženy ani výkonné komponenty systému Bosch eBike Systems, uvedl výrobce. Především jsou vyššímu zatížení vystaveny brzdy, jsou však ovlivněny i komponenty jako řídítka, vidlice, rám atd.

Tuning tak ovlivňuje bezpečnost celého elektrokola, což ohrožuje nejen jeho řidiče, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Každý, kdo provádí tuning elektrokol, by si měl být vědom možných nehod a zranění z nich plynoucích.

 

Tomáš Neřold
pověřený řízením Samostatného oddělení BESIP
 
logo
+420 225 131 526 | +420 602 632 176
tomas.nerold@mdcr.cz  www.ibesip.cz
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

 

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

BESIP napříč kraji realizuje projekt „Nultá hodina autoškoly“ určený středoškolákům

22. listopadu 2023

Projektový den s názvem „Nultá hodina autoškoly“ je nový vzdělávací projekt BESIP zaměřený na středoškoláky. Zahrnuje 140 akcí ve všech krajích a odehrává se od září letošního roku do března 2024. Cílem je seznámit budoucí začínající řidiče s tím, jak si správně vybrat autoškolu, jaká jsou rizika vedoucí k vážným dopravním nehodám, jak postupovat v případě dopravní nehody, ale také s legislativními novinkami, například řízením od 17 let s mentorem.

> více informací

Nezapomínejte na snižující se viditelnost, varuje Besip

6. listopadu 2023

Zkracování doby denního světla, déšť a mlhy – to vše v období listopadu zvyšuje riziko dopravních nehod, které souvisí se sníženou viditelností. Řidiči by proto měli pozorně sledovat pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu a snížit rychlost v případě mokré vozovky či zhoršené viditelnosti. Chodci a cyklisté si zase musí uvědomit, že jejich cesty do práce či školy a zpátky domů se velmi často odehrávají za tmy a šera. Musí proto dbát na to, aby byli pro své okolí dostatečně viditelní.

> více informací

Srážky se zvěří není možné podceňovat, i když nepatří mezi ty nejtragičtější

3. listopadu 2023

Dopravní nehody, při kterých dojde ke srážce vozidla se zvěří, jsou pro řidiče velmi zrádné. Nenadálost těchto střetů dokládá skutečnost, že převážná většina těchto nehod (téměř 85 %) se stala na rovných úsecích komunikací. V případech, kdy došlo při tomto typu nehod k těžkému zranění, se jednalo dokonce o téměř 90% podíl nehod, které se staly na rovném úseku. Statistiky dále ukazují, že ke dvěma třetinám takových dopravních nehod dochází v denních hodinách, při dostatečně dobré viditelnosti.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Nový bodový systém

Nové bodování závažných přestupků.

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel. Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za závažnější přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu.

více informací
vize nula