BESIP připravil novou mapu dopravních hřišť, pracovní listy pro středoškoláky a informační leták pro

23. srpna 2022

BESIP připravil pro nadcházející školní rok 2022/2023 několik nových nástrojů, které mají pomoci tomu, aby dopravní výchova byla pro žáky i jejich učitele atraktivní a našla si ve výuce svůj prostor. Spouští proto přehlednou interaktivní mapu všech dětských dopravních hřišť a nově připravil také metodiku a pracovní listy pro výuku dopravní výchovy na středních školách. Základní návod, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, BESIP shrnul v novém informačním letáku pro mladší žáky základních škol.

První dny školního roku jsou pro děti jedním z nejrizikovějších období na silnicích. Po prázdninách jsou rozptýlené, vidí se po dlouhé době se spolužáky nebo absolvují první cestu do školy. Řidiči se po letních dovolených potýkají s intenzivním provozem. V dopravě jde o náročné období pro všechny. Velmi prosím motoristy, rodiče školních dětí i samotné studenty, aby v nadcházejících dnech mysleli na bezpečnost na silnici. To nejdůležitější je, aby děti do školy v pořádku došly a vrátily se bezpečně domů,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

 

V prvním pololetí letošního roku se na českých silnicích stalo 898 nehod s účastí dětí, 979 dětí při nich bylo lehce zraněno, 41 utrpělo těžké zranění a 4 děti byly usmrceny. Bilanci prázdnin z hlediska dopadů dopravních nehod policie teprve vyhodnotí.

 

Září je dlouhodobě pro školáky jedním z nejrizikovějších období. Ze statistik za období 2012-2021 také vyplývá, že právě doba mezi 7. a 8. hodinou ranní, tedy cesta do školy, je pro děti v tomto měsíci nejnebezpečnější. Ačkoliv během roku jsou děti nejvíce ohrožené jako spolujezdci při závažných nehodách motorových vozidel, ve školních dnech v září se polovina nehod s úmrtím nebo těžkým zraněním dítěte týká chodců, následují děti v roli cyklistů (10%) a spolujezdců v osobních automobilech (10 %).

 

„Ačkoliv se preventivní aktivity tradičně soustředí hlavně na školní děti, ve 40 % případů usmrcených a v 28 % případů těžce zraněných dětí během září je vina na straně řidičů osobních aut. Řidiči by v tomto období měli být velmi pozorní v blízkosti škol a v obytných oblastech, zapomenout na mobilní telefony a sundat nohu z plynu. V případech, kdy je viníkem motorista, dochází k vážné nehodě dítěte nejčastěji kvůli tomu, že mu řidič nedá přednost na přechodu, či ho přehlédne jako cyklistu, a dále kvůli nepřiměřené rychlosti,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

 

Hlavně děti mladšího školního věku by se měly na svůj nový školní režim dobře připravit, tedy nacvičit si s rodiči nebo staršími sourozenci trasu do školy a zpět, vytipovat riziková místa, připomenout si, jak bezpečně přecházet a podobně. Mezi nejnebezpečnější chyby patří náhlé vstoupení do vozovky, například z řady zaparkovaných aut, a zbrklé přebíhání ulice za skupinkou dětí na druhé straně. Děti by také nikdy neměly vystupovat z auta do vozovky a ve městech si musí dát pozor na to, že tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce. Hlavní zásady bezpečného pohybu dětí shrnul BESIP v jednoduchém informačním letáku „Bezpečně na silnici“. Do základních škol v České republice nastoupí k 1. září také více než 32 tisíc ukrajinských dětí. BESIP pro ně „manuál“ bezpečného pohybu v dopravě připravil také v ukrajinské jazykové mutaci, ke stažení zde.
Dopravní výchova v České republice se opírá o unikátní síť 240 dětských dopravních hřišť. Na 177 z nich probíhá výuka především žáků 4. tříd podle tematického plánu ministerstva dopravy nebo odpolední výukový program pro veřejnost. Po loňském roce poznamenaném výrazně epidemií COVID jsou letos dopravní hřiště opět mnohem více využívána. Za školní rok 2021/2022 na nich bylo odučeno už téměř 40 000 hodin, oproti tomu ve školním roce 2020/2021 se jednalo jen o 16 700 hodin. Ministerstvo dopravy na dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích uvolnilo letos už 4,9 milionů korun. Průkaz cyklisty pro úspěšné absolventy výuky na dopravním hřišti získalo více než 42 000 dětí.

 

BESIP usiluje o to, aby se dětská dopravní hřiště co nejvíce využívala, jak ze strany škol, tak rodičů s dětmi. Nově proto přichází s interaktivní, přehlednou mapou všech dopravních hřišť napříč Českou republikou. Mapa nabízí kompletní informace o daném hřišti jak pro širokou veřejnost, tak pro školní výuku. Názorné ikony poskytují informace o kontaktech, otevírací době, vybavenosti daného hřiště, jako je dopravní značení, semafory, občerstvení, šatna, WC, interaktivní tabule a podobně. Každé dopravní hřiště je doplněno fotogalerií. Mapu naleznete zde.

 

V rámci spolupráce BESIP s preventivním projektem financovaným z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů vznikla také 3D vizualizace vybraných dopravních hřišť. Prostor hřiště je průběžně doplňován o tzv. edukační body zájmu, které formou otázky, kvízu nebo spotu prověří znalosti a dovednosti všech zájemců. Dopravní hřiště zpracovaná touto technologií mohou být využívána v rámci školní online výuky dopravní výchovy, ze strany zájmových kroužků a podobně.

 

Pro učitele dopravní výchovy BESIP připravil podzimní sérii akreditovaných seminářů, a to jak pro pedagogy základních škol, tak středních škol a víceletých gymnázií. Na seminářích bude představena databáze výukových materiálů včetně zcela nové metodiky a pracovních listů „Dopravní výchova pro střední školy“.

 

Výukové materiály BESIP pro všechny věkové skupiny dětí naleznete zde.

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

Měření zraku během října ukázalo, že 28 % řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku

7. listopadu 2022

Říjnová akce BESIP a GrandOptical ukázala, jak jsou na tom čeští řidiči se zrakem. Z tisíců měření se ukázalo, že zhruba čtvrtina (27 %) měla správné brýle nebo čočky, 45 % potřebovalo menší změnu a u plných 28 % byla potřeba změna korekce o více než 0,75 dioptrie. U řidičů, kteří přišli na měření poprvé v životě, byla čísla výrazně horší. Bez potřeby brýlí odešla jen necelá 3 % návštěvníků, dalších 58 % s korekcí do půl dioptrie a varujících 39 % potřebovalo korekci o 0,75 a více dioptrie.

> více informací

Čeští řidiči nedodržují při jízdě bezpečnou vzdálenost, na vybraných dálnicích jim má pomoci nové zn

6. října 2022

Nedodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Navíc zhoršuje následky nehod, které mají jinou přímou příčinu, jako je například nevěnování se řízení či nepřiměřená rychlost.

> více informací

Nejčastější příčina střetu cyklisty a motoristy? Nedání přednosti v jízdě, ukazují statistiky

29. září 2022

Nejzávažnějšími nehodami cyklistů a motoristů jsou střety v křižovatkách, náraz vozidla do cyklisty zezadu či přejetí auta či cyklisty do protisměru. Nejčastěji za to může nedání přednosti jedním z účastníků, nesprávný způsob jízdy a nevěnování se řízení.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Nový bodový systém

Nové bodování závažných přestupků.

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel. Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za závažnější přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu.

více informací
vize nula