BESIP oslovil on-line dopravní výchovou tisíce žáků i učitelů

BESIP připravil pro žáky i jejich učitele v době domácí on-line výuky portfolio vzdělávacích aktivit z oblasti dopravní výchovy. Pod vedením lektorů z Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) probíhá série bezplatných vzdělávacích seminářů pro pedagogy zaměřených na problematiku dopravní výchovy. Ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti byla spuštěna interaktivní webová aplikace testující znalosti žáků základních škol z oblasti jejich bezpečného chování v silničním provozu.Na seminářích, které probíhají v rámci projektu Děti v dopravě napříč celou Českou republikou, se jejich účastníci seznámí s Metodikou dopravní výchovy pro mateřské školy, s Metodikou dopravní výchovy pro školní družiny a jiná školská zařízení nebo např. s problematikou pohybu organizované skupiny dětí a organizovaného útvaru chodců v silničním provozu.

V únoru a březnu 2020 byly semináře fyzicky realizované v Brně a Ostravě. Proškoleno na nich bylo přes 200 pedagogů.
 
Z důvodu velkého zájmu ze strany učitelů a přetrvávající epidemiologické situace jsme se rozhodli pokračovat v realizaci seminářů prostřednictvím on-line vysílání, a to až do konce letního pololetí letošního školního roku. Jen za duben jsme prostřednictvím webinářů oslovili více než 1 100 pedagogických pracovníků“, říká Veronika Valentová z CDV Brno.
 
Cílem seminářů je proškolení pedagogických pracovníků v oblasti dopravní výchovy, jejich seznámení s vytvořenými metodickými materiály, praktickými aktivitami či video spoty a také s webovou podporou www.detivdoprave.cz. Velmi přínosná je vzájemná online diskuze k daným tématům, která následuje bezprostředně po skončení každého semináře.
 
Na počátku dubna byla za odborné garance BESIP zprovozněna také interaktivní webová aplikace testy.dopravnivychova.cz, kde si žáci všech ročníků základních škol mohou procvičit a ověřit své znalosti bezpečného chování v silničním provozu. Simulované praktické situace testují správné chování dětí v roli chodce, cyklisty nebo třeba zachránce lidských životů. Aplikaci žáci využívají jak ze svých domácích počítačů, tak tabletů nebo mobilních telefonů.
 
„Sledujeme vysokou návštěvnost portálu www.dopravnivychova.cz, zejména pak nového testového rozhraní. To nám dělá samozřejmě radost a určitě budeme pokračovat v rozvoji aplikace, tak abychom co nejvíce pomohli šíření dopravní výchovy nejen do škol, ale zejména do rodin,“ dodává Jan Polák za Tým silniční bezpečnosti, který aplikaci připravil v rámci projektu Markétina dopravní výchova.

BESIP se snaží svými současnými vzdělávacími aktivitami pomoci všem žákům i učitelům k naplnění vzdělávacích cílů v oblasti dopravní výchovy. „Vítám všechny atraktivní způsoby, jak dětem i jejich učitelům zpřístupnit vzdělávání v dopravních tématech v současné době. Věřím, že i když výuka na dopravních hřištích byla pozastavena, našli jsme adekvátní způsoby, jak bezpečné chování dětí v silničním provozu posílit“, dodává vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

 
Tomáš Neřold
vedoucí Samostatného oddělení BESIP
 
logo
+420 225 131 526 | +420 602 632 176
tomas.nerold@mdcr.cz  www.ibesip.cz
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

13 MINUT

Akce a kampaně