6. celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu OSN

Dopravní konference ULICE PRO ŽIVOT6. ročník celosvětového týdne bezpečnosti silničního provozu OSN, který se koná ve dnech 17.-23. května 2021, zdůrazňuje výhody městských ulic s nízkou rychlostí jako srdce každé komunity. Týden vyzývá tvůrce politik, aby jednali o ulicích s nízkou rychlostí ve městech po celém světě a omezili rychlost na 30 km/h, kde lidé žijí, pracují a hrají si. Nízkorychlostní ulice vytvářejí města, která jsou nejen bezpečná, ale také zdravá, zelená a obyvatelná. Cílem tohoto týdne je shromáždit politické závazky na národní a místní úrovni k dosažení rychlostních omezení a zón v městských oblastech na 30 km/h; generovat místní podporu pro tato nízkorychlostní opatření; a vybudovat impuls k zahájení Globálního plánu pro Dekádu opatření pro bezpečnost silničního provozu 2021–2030 koncem roku 2021 a zasedání Valného shromáždění OSN v roce 2022. Partneři z celého světa se vyzývají, aby se připojili ke kampani #Love30 za účelem #StreetsforLife.


Zdroj: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/united-nations-road-safety-week

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

Zvyšování počtu zón 30 na komunikacích s vysokým počtem zranitelných účastníků dopravy je jedním z navržených opatření akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030. Realizace zón 30 jsou jedním z důležitých prvků, které vedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech. Příklady z Francie, Španělska, Nizozemí, Belgie a dalších evropských zemí ukazují, že zóny 30 lze využívat mnohem více, než jak je obvyklá praxe v ČR. Dle studií OECD lze předpokládat snížení počtu nehod s následkem těžkého zranění přibližně o 70 % a počtu smrtelných nehod až o 90 %. Nutno však dodat, že zavádění zón 30 nebude paušální a rozhodně se nebude vztahovat na celé území obcí. Zavádění těchto opatření bude vždy posuzováno individuálně s ohledem jak na bezpečnost, tak také plynulost silničního provozu v dané obci.

Obrazek2.png

Pozn. Rozdíl je kvantifikován z technických podmínek 218: Navrhování zón 30. Jedná se o orientační hodnotu, která je závislá na typu povrchu vozovky (suchá, mokrá, sníh apod.), reakční době řidiče a brzdné dráze vozidla.
 
Detailní informace k Zónám 30 mj. z pohledu technických podmínek, hloubkové analýzy dopravních nehod atp. jsou součástí informace zveřejněné v 11/2020: Zóny 30 se mají v roce 2021 rozšířit.

Dopravní konference ULICE PRO ŽIVOT

U příležitosti světového týdne bezpečnosti silničního provozu proběhla dne 18. května 2021 pod záštitou Ministerstva dopravy dopravní konference ULICE PRO ŽIVOT.

Záznam je k dispozici na YouTube kanálu CDV: https://youtu.be/gj4I_c8ySes.

14:00 Zahájení a moderování akce (Ing. Jindřich Frič, Ph.D.)
14:05 Strategie BESIP 2021-30 a politika EU (Mgr. Tomáš Neřold, MA)
14:20 Aktuální nehodovost ve městech a obcích, palčivé problémy bezpečnosti v zastavěném
území z pohledu PČR (plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA)
14:35 Rychlost 30 km/h a její vliv na dopravu a život ve městě (doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.)
14:55 Vliv střetové rychlosti na nehodovost (Ing. Jakub Motl)
15:15 Zóny 30 v plánech udržitelné mobility (Ing. Petr Macejka, Ph.D.)
15:35 Příklady dobré praxe (zátková zastávka Brno-Rybnická, obytná zóna Brno-Gorkého,
vjezdová brána Samotíšky) (Ing. Zdeněk Hrubý)
15:50 Příspěvek Svazu měst a obcí
16:10 Zvyšování bezpečnosti a zklidňování dopravy v obcích (Ing. Milan Dont, Ph.D.)
16:25 Ukončení
 

Mohlo by Vás také zajímat

Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany