Kdo jsme

BESIP:

 • je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR,
 • expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele,
 • Samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR.

STRATEGIE

BESIP je garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2021 – 2030, která si stanovila:

 • snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o plovinu v roce 2030 vůči výchozímu stavu, kterým je průměr let 2017-2019.

RADA VLÁDY ČR PRO BEZPEČNOST SILNIČNIHO PROVOZU

Zástupci ministerstev, občanských sdružení, zájmových organizací a soukromého sektoru

REGIONY

 • 14 krajských koordinátorů BESIP ve 14 krajích ČR

 • Akce pro veřejnost, akce pro řidiče na silnicích, semináře a besedy

 • Road show BESIP Team – interaktivní výstavní systém

 KAMPANĚ

 • Komunikace klíčových témat BESIP

 • Informačně preventivní kampaně na celostátní úrovni

 • Řízená mediální komunikace

 • Moderní a bezpečný automobil

 DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • Budování hodnotového systému

 • Výuka dopravní výchovy na základních školách

 • Více než 150 dopravních hřišť po celé ČR

 • Metodická a didaktická podpora výuky dopravní výchovy

 • Systém dopravní soutěže mladých cyklistů

 WEBOVÝ PORTÁL

 • Informace pro laickou i odbornou veřejnost

 • Problematika bezpečnosti silničního provozu na jednom místě