Měření zraku během října ukázalo, že 28 % řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku

7. listopadu 2022

Říjnová akce BESIP a GrandOptical ukázala, jak jsou na tom čeští řidiči se zrakem. Z tisíců měření se ukázalo, že zhruba čtvrtina (27 %) měla správné brýle nebo čočky, 45 % potřebovalo menší změnu a u plných 28 % byla potřeba změna korekce o více než 0,75 dioptrie. U řidičů, kteří přišli na měření poprvé v životě, byla čísla výrazně horší. Bez potřeby brýlí odešla jen necelá 3 % návštěvníků, dalších 58 % s korekcí do půl dioptrie a varujících 39 % potřebovalo korekci o 0,75 a více dioptrie.

Zájem o říjnové měření zraku zdarma byl i díky kampani značný. Celkem do poboček GrandOptical našlo letos cestu o čtvrtinu více lidí než v roce 2021.  
 
„Ukazuje se, že největší riziko představují ti řidiči, kteří brýle dříve nepotřebovali a o své vadě ani neví nebo ji podceňují. U 32 % z nich byla objevena potřeba korekce o 0,75-1,25 dioptrie, u dalších 6 % o 1,5 -2,5 dioptrie a u 1 % dokonce ještě vyšší. To jsou už hodnoty, které řízení ovlivňují významně,“ komentuje výsledky komerční ředitel GrandOptical Pavel Krejčí. Dodává přitom, že kromě například pozdních reakcí mají vady zraku vliv i například na únavu na dlouhých cestách. 
 
Rozdíl současné korekce s tou, kterou by správně měli mít: 
 
  Procentuální podíl v roce 2022 Procentuální podíl v roce 2021
Správná korekce  27 % 28 %
Odchylka do 0,5 dpt 45 % 46 %
Odchylka 0,75 – 1,25 dpt 23 % 21 %
Odchylka 1,5 – 2,25 dpt 4 % 4 %
2,5 – 3,25 dpt >1% 1 %
3,5 a více dpt >1% >1%
Celkem 100 % 100 %
 
 
„Dobré vidění je klíčové pro bezpečnost na silnici, zvlášť na podzim a v zimě, kdy se výrazně zhoršuje viditelnost, a to i v časech ranní a odpolední dopravní špičky. Chodce, značky, překážky, to vše rozezná člověk se špatným zrakem výrazně později a pak mu chybí čas na reakci,“ komentuje výsledky měření vedoucí BESIP Tomáš Neřold. „Heslo vidět a být viděn platí přitom nejen pro řidiče, ale i pro cyklisty, kterým navíc při kolizi hrozí větší újma. Podle nedávného průzkumu si asi pětina řidičů, kteří je jinak nosí, do auta brýle nebere. U cyklistů to je dokonce polovina.“
 
 
Kdy naposledy byli na kontrole zraku:
 
  Výsledky 2022 Výsledky 2021 Výsledky 2019
před 3 lety a více 64 % (z toho u 
19 % šlo o první vyšetření vůbec)
59 % 44 %
před 2 lety 25 % 29 % 18 %
rok a méně 11 % 11 % 38 %
 
 
Podobně jako před třemi lety a vloni se zjišťovalo, jak často lidé na kontrolu zraku chodí. Čísla se opět zhoršila a přibylo lidí, kteří si naposledy nechali změřit zrak před třemi a více lety. Doporučená frekvence měření je přitom alespoň jednou za dva roky. Musíme brát v potaz, že toto jsou data od lidí, kteří využili akce měření zraku zdarma a mohou se od celé populace lišit, nicméně i nedávný průzkum ukázal, že doporučenou dvouletou frekvenci prohlídek očí dodržuje kolem poloviny řidičů,“ dodává Tomáš Neřold.
 
Měření zraku probíhalo během celého října na celkem 61 prodejnách a bylo v tomto období pro zájemce zcela zdarma. Šlo o součást společného projektu BESIP a GrandOptical zaměřeného na prevenci zrakového zdraví zejména u řidičů. 
 
 
Další detailní data z letošního měření: 
 
V měřeném vzorku lidí bylo zastoupení mužů a žen téměř přesně půl na půl. Rozložení podle věku ukázalo naprostou většinu testovaných ve věku mezi 26 až 65 lety.

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

Čerství držitelé řidičského oprávnění dostanou k průkazu desatero bezpečné jízdy

31. ledna 2023

V České republice každoročně přibude přibližně 100 tisíc nových řidičů, kteří získají řidičské oprávnění skupiny B. Ministerstvo dopravy a Besip ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven proto připravilo informační leták „Bezpečně na startu“ určený všem čerstvým držitelům řidičských oprávnění. Leták stručně shrnuje deset hlavních zásad bezpečného a zodpovědného chování mladého začínajícího řidiče. Bezpečnostní desatero, které je inspirováno mimo jiné britskou praxí, obdrží noví řidiči přímo na přepážce společně s řidičským průkazem.

> více informací

Leden byl na silnicích velmi tragický, ukázaly předběžné statistiky

31. ledna 2023

Zatímco loňský rok přinesl historicky nejnižší počet úmrtí na českých silnicích, první měsíc nového roku byl spojen s velkým množstvím tragických dopravních nehod. Podle předběžné policejní statistiky přišlo na silnicích v lednu o život 41 lidí. Letošní leden se tak řadí mezi nejhorší za posledních 11 let. Mezi nehodami figuroval například i tragický střet osobního vozidla s vlakem, při němž zemřely dvě děti. Nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod dlouhodobě zůstává nepřiměřená rychlost, vjetí do protisměru, nevěnování se řízení a nedání přednosti.

> více informací

Přehlednější bodový systém schválila vláda.

4. ledna 2023

Novela zákona o silničním provozu zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožňuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Novela putuje do Poslanecké sněmovny, platit má od roku 2024.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Nový bodový systém

Nové bodování závažných přestupků.

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel. Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za závažnější přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu.

více informací
vize nula